ПРОШЕНИЯ ЗА МИР В СВЕТА

Св. Църква непрекъснато се моли за мир. Нашият Бог е Бог на мира. 

В последно време зачестяват актове на организирани размирици от всякакъв характер, развихрят се братоубийствени войни, огромен брой хора напускат домовете си и бягат от родината си, извършват се жестоки масови избивания на мирни граждани. Това, разбира се, са дела на размирния дух на злобата, но и на всички онези, които са се сближили с него и чрез които се случват тези зловещи събития. В тия дни на изпитания е особено насъщна потребността да се молим на всеблагия Бог да погледне милостиво към нас, да умири жадуващите кръвопролитие, да съкруши с крепката си благост човешката злоба и да ни дари Своя мир.

Още в началото на печалните събития в Украйна във всички храмове на нашата Църква се молим за страдащите там наши събратя. Последните тревожни събития ни подбуждат да отправим още по-усилен зов за помощ към Вседържителя Бог вече за мир в целия свят. С благословение на Негово Преосвещенство Триадицкия епископ Фотий към голямата ектения и към ектенията на усърдното моление (произнасяни на вечернята, на утренята и на светата литургия) се добавят следните прошения:

 

1. Към голямата ектения:
Њ є4же вск0рэ сердцA непримири1тєльнаz злонра1вныхъ людeй,  t крвопроли1тнагw и4хъ желaніz  къ ўмирeнію преложи1ти, и3 сохрани1ти страну2 на1шу, и3 ве1сь мi1ръ сво1й t губи1тельныz бра1ни ГDу пом0лимсz. За това по-скоро да обърне непримиримите сърца на злонравни хора от жаждата за кръвопролитие към умиротворение и да опази нашата страна и целия Свой свят от пагубна война, на Господа да се помолим!
Њ є4же искорени1ти вс‰ за6висти, рвє1ніz, гнёвы, и3 братоненавидBніz, и3 вс‰ прw1чіz стра6сти и3з ни1хже истекaютъ вс‰ крамw1лы, разд0ры же и3 нестроє1ніz, и3 ўтоли1ти междuс0бную брaнь во2 странЁ Ўкраи1нстей, ГDу пом0лимсz. Да изкорени всяка завист, враждебност, гняв и човеконенавист, и всички други пороци, от които произтичат всички смутове, раздори и безредия, и да сложи край на междуособната война в Украйна, на Господа да се помолим!
2. Към ектенията на усърдното моление:
Е#щE м0лимсz, ГDу Бг7у нaшему w3 є4же ўтоли1ти вс‰ крам0лы, нестроeніz и3 разд0ры, и3 сохрани1ти страну2 на1шу, и3 ве1сь мi1ръ сво1й t губи1тельныz бра1ни, и3 поми1ловати на1съ. Молим се на нашия Господ Бог още за това да сложи край на всички смутове, безредия и раздори, да опази нашата страна и целия свят от пагубна война и да ни помилва.
Е#щE м0лимсz, w3 є4же призрёти на стенaніz слeзы и3 во́пль людEй свои1хъ во странЁ Ўкраи1нстэй, и3 ви1девъ њѕлоблeніе, нищетY и3 смирeніе и4хъ, ми1лостиву бhти и3 ўтоли1ти междuс0бную брaнь, и3 поми1ловати ‰. Молим се също да погледне милостиво към стенанията, сълзите и вопъла на хората Си в Украинската страна, да се смили, като види страданието, нищетата и смирението им, да сложи край на междуособната война и да ги помилва.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 г.

*Пренасяне мощите на преп. Йоан Рилски (1195 г.). Ден на народните будители. Св. пророк Иоил. Мчк Уар. Блаж. Клеопатра и синът ѝ Йоан. Св. прав. Йоан Кронщадски, чудотворец

31 октомври (18 октомври ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

1 ноември (19 октомври ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя 20. след Петдесетница. † Неделя 5. след Неделя подир Въздвижение. Мчци Маркиан и Мартирий. Св. прав. Тавита

6 ноември (24 октомври ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

7 ноември (25 октомври ст. ст.)- Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Вмчк Димитрий Солунски (Димитровден). Възпоменаване на голямото и страшно земетресение (740 г.)

7 ноември (25 октомври ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

8 ноември (26 октомври ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя 21. след Петдесетница. † Неделя 6. след Неделя подир Въздвижение. Свещеномъченик Борис, митрополит Неврокопски. Свв. безср. и чудотворци. Козма и Дамян Асийски. Препмчци Иаков Костурски и двамата му ученици: йеродякон Иаков и монах Дионисий

13 ноември (31 октомври ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

14 ноември (1 ноември ст. ст.)- Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Неделя 22. след Петдесетница. † Неделя 7. след Неделя подир Въздвижение. Събор на св. Архангел Михаил и другите Небесни безплътни Сили (Архангеловден). Мчк Ангел Лерински. Свт. Филарет, митр. Ню-Йоркски и Източно-американски († 1985)

20 ноември (7 ноември ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

21 ноември (8 ноември ст. ст.)- Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Неделя 23. след Петдесетница. † Неделя 8. след Неделя подир Въздвижение. Мчци и изповедници Гурий, Самон и Авив. Преп. Паисий Нямецки. Начало на Рождественски пост.

27 ноември (14 ноември ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

28 ноември (15 ноември ст. ст.)- Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.