Аудиозапис на част от вечерното богослужение в сряда вечер на първата седмица на Великия пост.

Велик покаен канон на св. Андрей Критски в превод на съвременен български език.

 

Велик канон
на преподобния наш отец Андрей Критски

В сряда на първата седмица на светия Велик пост, на Повечерието.
На всеки тропар правим по три поклона и на всеки стих: Помилуй ме, Боже, помилуй ме.
Велик канон.
Глас шести.

 

Песен 1.


Ирмос: Помощник и покровител Той ми бе за спасение - Той е Бог мой и ще Го прославя, Бог на отца ми и ще Го превъзнасям, задето славно се прослави.

Припев: Помилуй ме, Боже, помилуй ме!

От ранна младост, Христе, нарушавах Твоите заповеди; потънал в страсти, бях нехаен и в униние живеех. Затова викам към Тебе, Спасителю: поне в края на живота ми спаси ме!

Мен, падналия ничком пред Твоите двери, Спасителю, поне на старост не ме захвърляй безплоден в ада, но като човеколюбив, преди края прости ми греховете.

Спасителю, богатството си разпилях в разпътство и съм лишен от плодове на благочестието; и като страдам от глад, аз викам: Отче на милостите, побързай и над мене се смили!

Аз съм нападнатият от разбойници - от моите помисли, сега съм цял пребит от тях и цял съм изранен. Но Сам, Христе Спасителю, ела и изцели ме!

Щом ме видя, отмина ме свещеникът; а и левитът, съзирайки ме гол и бедстващ, ме презря; но Ти, Иисусе, възсиял от Дева Мария, за мен се застъпи и дай ми милост!

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас!

Ти ми дарувай светозарна благодат от Божия небесен промисъл, та да избегна мрака на страстите и усърдно да възпявам прекрасните подвизи, Марийо, на твоя живот!

Слава: Троице вечно съществуваща, на Която като на Бог Един се кланяме, снеми от мене тежкото греховно бреме и като благосърдечна, дай ми сълзи на покаяние!

И сега: Богородице, надеждо и застъпнице на ония, които Те възпяват, снеми от мене тежкото греховно бреме и като чиста Владичица, приеми ме в покаяние.

 

Песен 2.

Ирмос: Чуй, о небе, и аз ще заговоря и Христа ще възпея, дошъл в плът от Дева.

Подхлъзнах се като Давид и паднах в блуд, и оскверних се, но, Спасителю, умий и мене със сълзи.

Нито сълзи, нито покаяние, нито умиление няма у мене, но Самичък Ти, Спасителю, като Бог, ми дарувай това.

Аз погубих първосъздадената моя красота и благообразие, и сега лежа гол и се срамувам.

Господи, Господи, не затваряй в оня час пред мене Твоята врата, но отвори я за мене, каещия се пред Тебе.

Спасителю, обърни внимание на стенанията на душата ми и приеми сълзите на очите ми и ме спаси.

Човеколюбецо, Който желаеш спасението на всички! Призови ме и, като Благ, приеми мене, каещия се.

Пресвета Богородице, спаси нас!

Пречиста Богородице Дево, единствена от всички възпявана, усърдно се моли да се спасим!

Ирмос: Вижте, вижте, че Аз съм Бог, Който в древност като дъжд излях манната и в пустинята източих за Моя народ вода от камъка чрез едничката Моя десница и сила.

«Вижте, вижте, че Аз съм Бог!» Слушай внимателно, душо моя, Господа, казващ това: отстрани се от предишния грях и се бой от Господа, като от неподкупен Съдия и Бог.

На кого си се уподобила, душо многогрешна? Точно на древните Каин и Ламех, понеже с камъните на зли дела съсипа тялото си и уби ума си с безсловесни желания.

Ти, душо, премина покрай всички преди Закона, ала нито се оприличи на Сит, нито подражава на Енос, ни на Енох чрез духовно преселване, нито на Ной, но си остана чужда за живота на праведните.

Ти сама, моя душо, си отвори бездната с гнева на своя Бог и с потоп удави - както Той земята, - тялото, делата и живота си, и остана извън спасителния ковчег.

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас!

С цялото си усърдие и любов ти прибягна към Христа, като напусна първия греховен път и обитаваше в непроходимите пустини, и в чистота изпълняваше Неговите божествени заповеди.

Слава: Безначална, несътворена Троице, неразделна Единице, приеми ме каещия се, спаси ме, съгрешилия - аз съм Твое създание, не ме презирай, но пощади ме, избави ме от осъждането на огън.

И сега: Пречиста Владичице, Богородителко, Надежда на прибягващите към Тебе и Пристан за обзетите от буря, с Твоите молитви склони на милост и към мене милостивия Твой Създател и Син.

 

Песен 3.

Ирмос: Утвърди, Господи, колебаещото се мое сърце върху камъка на Твоите заповеди, защото Ти единствен си Свят и Господ.

Ти, окаяна душо, не наследи Симовото благословение, нито, подобно на Яфет обширно владение на земята, прошка на греховете.

Излез от земята Харан, душо моя, излез от греха и иди в земята, където извира вечноживо нетление и която Авраам наследи.

Ти си слушала, душо моя, как в старо време Авраам остави бащината си земя и стана скитник. Подражавай на неговата решителност.

Патриархът, като угости Ангелите под Мамврийския дъб, обещание придоби на старост, като улов.

Като узна, бедна моя душо, как Исаак тайнствено е принесен в нова жертва всесъжение на Господа, подражавай на неговата решителност.

Ти си слушала, душо моя, как Измаил бе прогонен, като рожба на робиня. Внимавай, прочее, да не претърпиш и ти нещо подобно заради сладострастието си.

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас!

От бурята и мощните вълни на грехове обзет съм, майко; но ти сама сега ме избави и доведи в пристанището на божественото покаяние.

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас!

Възнеси и сега, преподобна, чрез твоите молитви към милостивата Богородица рабската ми молба и отвори ми вход към Бога.

Слава: Проста, несъздадена Троице, безначално естество, възпявано в три Ипостаси, спаси нас, които с вяра се прекланяме пред Твоето могъщество.

И сега: От предвечен Отец без мъж си родила във времето Син, Богородице - о дивно чудо! - и си Го кърмила, пребъдвайки дева.

 

Песен 4.

Ирмос: Чу пророкът за Твоето идване, Господи, и се уплаши, че ще се родиш от Дева и на човеците ще се явиш, и казваше: „Чух вестта за Теб и се уплаших”: слава на Твоето всемогъщество, Господи!

Тялото ми е осквернено, духът ми е изкалян, цял съм изранен. Но като Лекар, о, Христе, изцели и двете чрез покаянието ми; умий ме, очисти и ме яви по-чист и от снега, Спасителю мой!

Твоето Тяло и Кръв Ти, Слово, при разпятието Си принесе в жертва за всички: Тялото - за да ме обновиш; Кръвта - за да ме умиеш; а Дух си предал, за да ме заведеш, Христе, при Твоя Отец.

Ти устрои спасение посред земята, Щедрий, за да се спасим. Ти доброволно се разпъна на дървото. Заключеният Едем се отвори, всяка твар на небето и земята и всички спасени народи Ти се покланят.

Купел да ми бъде кръвта из ребрата Ти и питие, от което извира вода на прощение, та двойно да се очистя - с пиене и с помазване: като помазване и питие, Боже-Слово, са Твоите животворни слова.

Като чаша прие Църквата Твоите животворни ребра, от които за нас ти, Спасителю наш, изля двойни струи - на прошка и на разбиране, - изобразяващи двата Завета, стария и новия.

Изгонен съм от чертога, изхвърлен съм и от брачния пир, и от вечерята; светилникът ми, лишен от елей, угасна; докато на сън се предавах, чертогът беше заключен, вечерята свърши: а аз, с вързани ръце и нозе, съм изхвърлен навън.

Слава: По естество неразделим и по Лица несливаем, Теб, Троичен Единен Боже, богословя, като Един царуващ и съвместно Владеещ, на Тебе пея песента велика във висините възпявана тройствено.

И сега: И раждаш, и пребъдваш в девство, и в двете естеството девствено запазваш: от Теб Родилият се обновява законите на естеството, а Го ражда утробата нераждаща. Където Бог поиска, там естественият закон се превъзмогва, защото Той върши всичко, каквото пожелае.

 

Песен 5.

Ирмос: Човеколюбецо, моля Ти се, просвети мене, който от нощен час в молитва подранява, и настави ме с повеленията Твои, и научи ме, Спасителю, да върша Твоята воля.

Колко ожесточен по нрав станах с душа и с тяло, - като Янний и Ямврий горко робуващи на фараона, - и умът ми бе погълнат, но, Владико, помогни ми!

Ума си потопих в калта, окаян аз, но моля Ти се, Владико, умий ме в къпалнята на моите сълзи и одеждата на моята плът направи снежнобяла.

Когато изпитвам делата си, намирам, че с греховете си аз съм надминал всички човеци, защото съм грешил с разумно съзнание, а не по незнание.

Пощади, Господи, пощади Своето създание: съгреших, прости ми, защото само Ти си чист по естество и освен Тебе никой друг не е без порок.

Заради мене Ти, бидейки Бог, си приел моя образ и си извършил чудеса - изцерявал си прокажени, укрепявал си разслабени, спрял си кръвотечението на кръвоточивата чрез допир до дрехата Ти.

Преподобна майко Марийо, моли Бога за нас!

След като премина река Йордан, ти се сдоби с покой безболезнен, като избяга от сладострастието на плътта, от което и нас избави, преподобна, чрез твоите молитви.

Слава: Теб, Троице, прославяме - Единия Бог: Свят, Свят, Свят си Отче, Сине, и Душе, просто Същество, Единица, на Когото вечно се покланят.

И сега: От Тебе, Нетленна, Безмъжна Майко Дево, в бренното ми тяло се облече Създателят на вековете Бог и съедини със Себе Си човешкото естество.

 

Песен 6.

Ирмос: От все сърце извиках към щедрия Бог и Той ме чу от ада преизподен и от погибел живота ми изведе.

Вдигни се и воювай срещу плътските страсти, както Иисус - срещу Амалик и гаваонците, като всякога побеждаваш измамните помисли.

Бог заповядва, душо: прекоси течащото естество на времето, както в древност ковчегът премина Йордан и завладей обещаното.

Както спаси Петра, зовящ: „Спаси ме!“, побързай, Спасителю, и мен да избавиш от звяра, като протегнеш ръката Си и да ме изведеш от глъбината на греха.

Пристанище тихо Те зная, Владико, Владико Христе! Побързай да ме избавиш от непроходимите дълбочини на греха и отчаянието.

Слава: Аз съм Троица проста и неделима, разделена по Лица и Единица, съединена по естество, - така свидетелствуват Отец, Син и Божественият Дух.

И сега: Твоята утроба, Богородице, ни роди Бога, Който прие нашия образ. Него, прочее, моли, като Създател на всички, да бъдем оправдани по Твоите молитви.

 

След това: Господи, помилуй, три пъти. Слава, И сега:

Кондак, глас 6.

Душо моя, душо моя! Стани, защо спиш? Краят се приближава и ще изпаднеш в смут. Пробуди се, прочее, за да те пощади Христос Бог, Който е навсякъде и всичко изпълва.

 

Песен 7.

Ирмос: Съгрешихме, беззакония и неправди вършихме пред Тебе: нито изпълнихме, нито сторихме това, което Ти ни беше заповядал: ала докрай не ни оставяй, Боже на отците ни.

Ти, душо, доброволно си натрупа греховете на Манасия, като си издигна, като мерзки идоли, страстите и умножи негодуванието; но като подражаваш горещо на неговото покаяние, придобий умиление.

Ти, душо моя, си проявила ревност към Ахавовите мерзости, уви! Ти стана жилище на плътските нечистотии и срамен съд на страстите, но въздъхни от дълбините си и изповядай пред Бога своите грехове.

Затвори се за теб небето, душо и глад по Бога те обзе, както някога Ахав, за гдето не послуша думите на Тесвитянина Илия. Но ти подражавай на Сарептската вдовица и храни душата на пророка.

В древност Илия дважди изгори по петдесет служители на Йезавела, след като за изобличение на Ахав погуби срамните (лъже)пророци; а ти, душо, недей да подражаваш на двамата и бъди крепка.

Слава: Троице проста, неделима, единосъщна и едно естество - Светлини и Светлина, и три Свети и един Свят - така се възпява Бог Троица, но възпей и прославяй Живота и Трите Живота, душо - Бога на всички.

И сега: Възпяваме Те, благославяме Те, на Тебе се покланяме, Богородителко, защото Ти роди Единия Христа Бога от неразделната Троица и сама за нас, земните, отвори небесните жилища.

 

Песен 8.

Ирмос: Този, Когото небесните войнства прославят и пред Когото херувимите и серафимите треперят - Него, всички същества и творения, възпявайте, благославяйте и превъзнасяйте във всички векове.

Правосъдни Спасителю, помилвай ме и ме избави от огъня, и от заплахата, която справедливо трябва да претърпя на Съда. Облекчи ме преди края, като ми дадеш добродетел и покаяние.

Като разбойника викам към Тебе: „Спомни си за мене!“ Като Петър плача горчиво: „Прости ми, Спасителю!“, като митаря стена; като блудницата проливам сълзи; приеми моето ридание, както прие на хананейката.

Изцели, Спасителю, гноенето на моята смирена душа; Единствен Лекарю, наложи ми пластир, елей и вино - дела на покаяние и умиление със сълзи.

На хананейката подражавам и викам към Сина Давидов: “Помилвай ме!“ Допирам се до Неговата дреха като жената, страдаща от кръвотечение; плача, както Марта и Мария над Лазаря.

Слава, Троичен: Безначални Отче, събезначални Сине, Утешителю благ, Дух на правдата, Родителю на Словото, Слово на безначалния Отец, Дух жив и съзидаващ, Троице Единице, помилуй ме!

И сега: Като от пурпурна коприна, Пречиста, в Твоята утроба се изтъка духовна багреница, плътта Емануилова и затова като истинска Божия Майка те почитаме.

 

Песен 9.

Ирмос: Неизказано е рождеството от безсеменно зачатие; нетленен е плодът на несъчетаната с мъж Майка, защото Божието раждане обновява естеството. Затова всички родове, като Богоневестна Майка, православно Те величаем.

Като изцеляваше болестите, Христос - Бог Слово, благовестеше на сиромасите, Той излекува сакатите, с митарите ядеше, с грешните беседваше и чрез допиране с ръка възвърна на Яировата дъщеря душата, която вече беше я напуснала.

Митарят се спасяваше, блудницата живееше целомъдрено, а самохвалният фарисей бе осъден, защото първият викаше: “Бъди милостив към мене“, втората: „Помилвай ме!“, а фарисеят себе си възвеличаваше, говорейки: „Боже, благодаря Ти...“ и други безумни думи.

Закхей беше митар, но се спаси; Симон Фарисей се съблазни, а блудницата получи пълно опрощение от Онзи, Който има власт да прощава греховете - на нея, душо, побързай да подражаваш.

Не си проявила ревност, о, моя окаяна душо, като блудницата, която взе съда с мирото, със сълзи помазваше и с косите си отриваше нозете на Спасителя, Който разкъса свитъка с греховете ú.

Ти знаеш, душо моя, как бяха проклети градовете, на които Христос даде благата вест: бой се от тоя пример, да не пострадаш като тях, които Владиката сравни със содомляните и ги осъди на ад.

Недей изпада в още по-голяма мъка, о, душо моя, чрез отчаянието, но като си слушала за вярата на хананейката, чиято дъщеря бе излекувана чрез Божието слово, и ти извикай отдън сърце: „Сине Давидов, спаси и мен!“ - тъй както тя зовеше към Христа.

Слава: Да прославим Отца, да превъзнесем Сина и с вяра да се поклоним на Божествения Дух - неразделната Троица, Единица по същество, като на Светлина и (три) Светлини, като на Живот и (три) Живота, Която животвори и просвещава от край до край вселената.

И сега: Пречиста Богородителко! Пази Твоя град, защото чрез Тебе той с вяра царува, пак в Тебе се и утвърждава; и побеждавайки чрез Тебе, той надмогва всяко изкушение, пленява воюващите (срещу него) и управлява подвластните му.

Преподобни отче Андрее, моли Бога за нас!

Андрее досточтими, отче преблажени, пастирю Критски! Не преставай да се молиш за ония, които те възпяват, та да се избавим от всеки гняв, скръб, гибел и прегрешения ние, които искрено почитаме твоята памет.

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 г.

† Неделя двадесет и девета след Петдесетница. Неделя преди Рождество Христово, на светите отци. Гражданска Нова година. Мчк Бонифаций. Свт. Григорий, еп. Омиритски

31 декември (18 декември ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

1 януари 2023 г. (19 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Рождество Христово (Бъдни вечер). Препмчца Евгения. Преп. Николай Монах

5 януари 2023 г. (23 декември 2022 г. ст. ст.) - Девети час, Вечерня и Утреня с Първи час - 16:00 ч.

6 януари 2023 г. (24 декември 2022 г. ст. ст.) - Царски часове, Вечерня на Рождество Христово с Василиева св. Литургия - 7:00 ч.

***

✟ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 януари 2023 г. (24 декември 2022 г. ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие, Рождественска празнична Утреня - 17:00 ч.

7 януари  2023 г. (25 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ Събор на Пресвета Богородица. Неделя тридесета след Петдесетница. Неделя след Рождество Христово. Св. прав. Йосиф Обручник. Свщмчк Евтимий, еп. Сардийски. Преп. Никодим Тисмански. Икона на Пресвета Богородица „Помощница при раждане“. Свети прав. Йосиф Обручник, цар Давид и Иаков, брат Божий (подв.)

7 януари 2023 г. (25 декември 2022 г. ст. ст.) - Възкресно-празнична бденна служба - 16:00 ч.

8 януари 2023 г. (26 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ Обрезание Господне. Свт. Василий Велики, архиеп. на Кесария Кападокийска (Василовден). Събота след Рождество Христово. Събота преди Богоявление

13 януари 2023 г. (31 декември 2022 г. ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

14 януари 2023 г. (1 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя тридесет и първа след Петдесетница. Неделя преди Богоявление. Преп. Серафим Саровски (†1833). Предпразненство на Богоявление. Свт. Силвестър, папа Римски

14 януари (1 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

15 януари (2 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Богоявление. Свщмчк Теопемпт, еп. Никомидийски и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия. Преп. Аполинария

17 януари (4 януари ст. ст.) - Девети час, Вечерня и Утреня с Първи час - 16:00 ч.

18 януари (5 януари ст. ст.) - Царски часове; Велика Вечерня с Василиева св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 7:00 ч.

***

† БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Йордановден). Свт. Теофан Затворник Вишенски

18 януари (5 януари ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие и Утреня на Богоявление с Първи час - 17:00 ч.

19 януари (6 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 9:00 ч.

***

† Събор на св. Иоан Кръстител (Ивановден)

19 януари (6 януари ст. ст.) - Празнична славословна служба - 16:00 ч.

20 януари (7 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя тридесет и втора след Петдесетница. Неделя след Богоявление. Мчк Полиевкт. Свт. Филип, митр. Московски

21 януари (8 януари ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

22 януари (9 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Неделя на Закхей. Преп. Преп. Ромил Видински (†1375). Свщмчк Дамаскин Габровски (†1771). Поклонение на веригите на св. ап. Петър

28 януари (15 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

29 януари (16 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.