02/15.04. Велика събота.

 

На утренята

Всички ектении се извършват пред св. Плащаница

„Благословен Бог наш...“.

„Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“.

Двупсалмие. Малка сугуба ектения.

„Слава Святей...“.

Шестопсалмие

Велика ектения.

„Бог Господь“ на 2 глас. Тропари „Благообразный Иосиф...“ (веднъж), „Слава“ „Егда снизшел Еси...“, „И ныне“ „Мироносицам женам...“.

Светват се разрешените светлини. Духовенството излиза пред св. Плащаница (както на полиелей). Излизат и рипидите, които стоят до св. Плащаница по време на цялата служба. Раздават се свещи и започва пълно каждение. Рипидите се отдръпват встрани. Пред Плащаницата се слага аналой с похвалите от Триод.

Четящият стиховете чете: „Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим”

1-ви раздел. Ликът пее първите няколко стиха с похвалите. След това пее само псаломските стихове, а свещеникът чете похвалите.

В края на раздела „Слава“ стих (лик), „И ныне“ стих (лик). Повтаря се първият стих „Жизнь во гробе...“.

Малка ектения.

2-ри раздел. Аналогично на 1-ви раздел. Докато ликът пее първите стихове на похвалите се извършва малко каждение.

Малка ектения.

3-ти раздел. Аналогично на 1-ви раздел. Докато ликът пее първите стихове на похвалите се извършва малко каждение.

Малка ектения. След стиха на „И ныне“ не се повтаря първият стих на раздела, а веднага започва Евлогитарият. Пълно каждение.

Малка ектения, след която духовенството се прибират в св. Олтар. Рипидите остават наклонени над плащаницата.

Седален, „Слава“ – завършека му, „И ныне“ другия.

50-ти псалом.

Канон на велика събота с ирмоса два пъти и тропари на 12.

Катавасия – ирмоса на канона.

Припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

След ІІІ песен малка ектения, седален, „Слава и ныне“ повтаряме го.

След VІ песен малка ектения, кондак (пеем го) и икос.

На ІХ песен не пеем „Честнейшую“ – каждение

Малка ектения. Вместо светилен - „Свят Господь Бог наш“ на 2 гл. (3 пъти).

Хвалитни стихири на 4. Прибира се венецът от Плащаницата. Подготовка на литийното шествие в притвора. Духовенството излиза пред св. Плащаница. Раздават се свещи.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ „Преблагословенна еси Богородице дево...“.

„Слава Тебе показавшему нам свет...“. Подава се кадилница на свещеника.

Велико славословие. Трикратно каждение около св. Плащаница. Следват три земни поклона. При пеенето на последното „Святый Боже“ свещеникът вдига св. Плащаница и с една ръка я държи върху главата си, а с другата взима св. Евангелие. Подава се кадилница на дякона, а ако няма се закача на свеща на свещоносеца.

 

Литийно шествие.

Пее се „Святый Боже“. Ред на литийното шествие: лампадници, кръст и икона, свещоносци, хоругвоносци, кадящи дякони, при Плащаницата духовенство, рипиди над нея. Бие се перезвон по време на цялото литийно шествие. Щом свърши, се бие кратък трезвон. След края на шествието, лампадниците, олтарниците с кръст и икона, и хоругвите се прибират в дяконика. Плащаницата се държи над входа на храма от духовенството. Рипидите остават до входа на храма. След като минат всички хора, свещеникът застава под Плащаницата, отива с нея пред Царските двери и възглася:

„Премудрость, прости“. Рипидите съпровождат Плащаницата и на солея. След това св. Плащаница се връща в средата на храма. Щом се положи на гроба, върху нея се полага и Евангелието. Свещеникът благославя рипидите да се приберат. Връща се венецът.

Тропар „Благообразный Иосиф...“. Еднократно каждение около св. Плащаница.

Тропар на пророчеството, „Слава“ завършека му: „И воскрес оживиши ны, яко Бог Безсмертный“, „И ныне“ повтаряме целия тропар.

Прокимен на Пророчество Иезекиилево.

Пророчество Иезекиилево. Чете се от свещеника, като триодът се поставя на аналой пред Плащаницата.

Втори прокимен.

Апостол. Каждение.

Алилуия.

Евангелие. Чете се от свещеника пред Плащаницата.

Сугуба ектения „Рцем вси...“.

Просителна ектения „Исполним утреннюю молитву...“.

Отпуст: „Иже нас ради...“ Многолетни.

Стихира „Приидите ублажим Иосифа...“.

Поклонение на духовенството и миряните пред Плащаницата.

 

I час

Тропар „Благообразный Иосиф...“ Кондак „Бездну заключивый...“.

Отпуст малък.

 

На полунощницата

Празнична. След І Трисвятое тропар „Благообразный Иосиф...“. След ІІ Трисвятое „Бездну заключивый...“. Без заупокойни молитва и тропари, и без атонски завършек.

 

На часовете

Тропар „Благообразный Иосиф...“ Кондак „Бездну заключивый...“.

 

На изобразителните

Начало с „Во Царствии Твоем...“ Без пеене и без да се добавя „Помяни нас Господи...“ към стиховете на блаженствата.

Не четем Символа на вярата.

След „Отче наш...“ кондак „Бездну заключивый...“.

„Господи помилуй“ (12) „Всесвятая Троице...“.

„Достойно есть“. Отпуст малък „Христос истинный...“

„Амин“, „Господи помилуй“ (3).

 

На вечернята с Василиева света литургия.

За литургията се приготвя петохлебие и вино.

„Благословено Царство...“.

„Приидите поклонимся“ (3) (Това начало е в случай, че няма прекъсване след изобразителните. Ако има, началото е пълно.)

Велика ектения.

Няма катизма.

На „Господи воззвах“ стихири на 8 на 1 гл: възкресни 3 и стиховна 1 и самогласните на Велика събота 3, като повтаряме първата.

„Слава“ „Днешний день...“.

„И ныне“ догматик „Всемирную славу...“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“.

Прокимен не казваме, а веднага „Премудрость“ и започва четенето на паримиите.

След VI паремия Царските двери се отварят и се светват светлините.

Четец в средата на храма: „Поим Господеви.“ Лик: „Славно бо прославися...“ на 5 гл. И така се редува четенето на стихове с пеене на припева „Славно бо прославися“ според указанията на Триода. Накрая четецът изпява „Славно бо прославися“. Царските двери се затварят (но не и завесата).

След XV паремия се отварят Царските двери и се светват светлините.

Лик „Господа пойте...“. Четец: „Благословите вся дела Господня“. И така се редуват стихове с припевите според указанията на Триода. Някои припеви леко се различават от останалите.

Малка ектения.

Вместо Трисвятое - „Елицы во Христа крестистеся...“.

Прокимен. Апостол.

Вместо Алилуия - „Воскресни, Боже суди земли…“. Облачението на храма и духовенството се сменя на пасхално.

Евангелие.

Нататък продължава по чина на Василиевата св. Литургия.

Вместо Херувимската песен – „Да молчит всякая плоть человеча...“.

Великият вход минава пред Плащаницата.

Вместо „Достойно есть...“ – „Не рыдай мене, Мати...“.

Отпуст: „Иже нас ради и нашего ради...“

След отпуста се освещава хляб и вино в центъра на храма пред св. Плащаница. Каждение (петохлебието се поставя така, че да може да бъде покадено спокойно от четирите страни). Молитва за освещаване на петохлебие, като се изпуска „пшеницу“ и „елей“. Осветеният хляб се раздава заедно с нафората, затова трябва да се нареже бързо.

 

На вечернята, ако не се служи литургия

„Благословено Царство...“.

„Приидите поклонимся“ (3) (Ако няма прекъсване след изобразителните. Ако има, началото е пълно.)

Велика ектения.

Няма катизма.

На „Господи воззвах“ стихири на 8 на 1 гл. Възкресни 3 и стиховна 1 и самогласните на Велика събота 3, като повтаряме първата.

„Слава“ „Днешний день...“.

„И ныне“ догматик „Всемирную славу...“.

Вход с Евангелие. „Свете тихий...“.

Прокимен не казваме, а веднага „Премудрость“ и започва четенето на паримиите.

След VI паремия Царските двери се отварят и се светват светлините.

Четец в средата на храма: „Поим Господеви.“ Лик: „Славно бо прославися...“ на 5 гл. И така се редува четенето на стихове с пеене на припева „Славно бо прославися“ според указанията на Триода. Накрая четецът изпява „Славно бо прославися“. Царските двери се затварят (но не и завесата).

След XV паремия се отварят Царските двери и се светват светлините.

Лик „Господа пойте...“. Четец: „Благословите вся дела Господня“. И така се редуват стихове с припевите според указанията на Триода. Някои припеви леко се различават от останалите.

Прокимен. Апостол.

Вместо Алилуия - „Воскресни,  Боже суди земли...“. Облачението на храма и духовенството се сменя на пасхално.

Евангелие.

Сугуба ектения „Рцем вси...“

„Сподоби Господи...“

Просителна ектения.

На стиховните стихири възкресни на 1 гл. от Октоиха „Страстию Твоею Христе...“ с припевите си.

„Слава и ныне“ „Се исполнися...“.

„Ныне отпущаеши...“, Трисвятое, „Отче наш...“ тропари:

„Благообразный Иосиф...“, „Слава“ „Егда снизшел Еси...“, „И ныне“ „Мироносицам женам...“.

Отпуст: „Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя своея матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец“

„Богохранимую...“.

 

Малко повечерие с четене на деяния апостолски

Няма канон.

След „Достойно есть...“ и Трисвятое, кондак „Бездну заключивый...“.

След отпуста „Господи помилуй“ (3).

Не се пее „Иже Крестом...“

След отпуста, пред плащаницата се поставя аналой с Апостол. Поставят се кадящи кадилници пред св. Престол и зад плащаницата. До началото на полунощницата кадилниците се поддържат да кадят постоянно.

Четец: „Деяния святых апостол, благослови отче прочести“.

Свещеник: „Молитвами святых апостол, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас“.

Четец: „Амин“, и започва да чете от книгата „Деяния на светите апостоли“.

Четенето завършва преди началото на полунощницата без да се прави отпуст.

 

На полунощницата

„Благословен Бог наш“.

„Трисвятое, „Отче наш...“ „Господи помилуй“ (12).

50-ти псалом.

Канон на „Волною морскою...“.

След 3-та песен – седален. „Слава и ныне“ повтаря се същият седален.

След 6-та песен – кондак и икос.

След 8-ма песен духовенството излизат от Олтара и застава около Плащаницата. Следва каждение на Плащаницата от свещеник и дякон със свещ.

На катавасията на 9-та песен, при думите „Востану бо...“, свещенослужителите вдигат Плащаницата и предхождани от кадящи дякони и двама свещоносци я внасят в олтара през Царските двери. Прибира се гробът.

Не се пее „Достойно есть...“

Трисвятое „Отче наш...“, кондак „Егда снизшел Еси...“.

Кратка сугуба ектения.

Отпуст малък.

Слага се аналой с иконата на Въскресение. Поставят се Артосите пред иконостасните икони.

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА М. ФЕВРУАРИ 2023 г.

*Преп. Евтимий Велики. *Свт. Евтимий, патриарх Търновски (XIV в.)

1 февруари (19 януари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

2 февруари (20 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя Митаря и Фарисея. Събор на всички руски новомъченици и изповедници (подвижен). Свщмчк Климент, еп. Анкирски и мчк Агатангел. Възпоменаване на VI Вселенски събор в Константинопол (680-681 г.). Свт. Павлин, еп. Нолански

4 февруари (22 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

5 февруари (23 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

Преп. Ксения Римлянка. *Блаж. Ксения Петербургска

5 февруари (23 януари ст. ст.) - Празнична полиелейна служба - 16:00 ч.

6 февруари (24 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

*Пренасяне мощите на свт. Йоан Златоуст

8 февруари (26 януари ст. ст.) - Празнична полиелейна служба - 16:00 ч.

9 февруари (27 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя на Блудния син. *Свв. Трима светители: Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст. Св. благоверен Петър, цар Български (†969). Мчк Димитрий Сливенски (†1841). Свщмчк Иполит, папа Римски

11 февруари (29 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

12 февруари (30 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Икона на Пресвета Богородица „Смекчаване на злите сърца“

14 февруари (1 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 17:00 ч.

15 февруари (2 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

Вселенска задушница - събота Месопустна

18 февруари (5 февруари ст. ст.) - Панихида - ок. 10:00 ч.

***

† Неделя на Страшния съд. Месопустна. *Свт. Фотий, патр. Цариградски. Свт. Вукол, еп. Смирненски. Мчца Доротея девица. Препп. Варсануфий Велики и Йоан Пророк

18 февруари (5 февруари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

19 февруари (6 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Свщмчк Харалампий, еп. Магнезийски. Мчца Валентина и др.

22 февруари (9 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

23 февруари (10 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя Сиропустна. Възпоменание на Адамовото изгонване от рая. Неделя на прошката. *Свт. Серафим, архиеп. Богучарски, Софийски чудотворец (†1950). Преп. Мартиниан. Преп. Евлогий, архиеп. Александрийски. Препп. Зоя и Фотиния. Свт. Йоан изповедник, еп. Поливотски

25 февруари (12 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Ранна св. Литургия в параклиса „Свт. Серафим Софийски чудотворец“ - 7:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Късна архиерейска св. Литургия в катедрален храм “Успение Богородично“ - 9:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Девети час, великопостна Вечерня и малко повечерие с чин на Всеопрощението - 17:30 ч.

***

† Начало на Великия пост. Преп. Авксентий. Преп. Марон, пустинник Сирийски. Преставление на св. равноап. Кирил Славянобългарски (†869). Преп. Исаакий Печерски. Понеделник на първа седмица на Великия пост

27 февруари (14 февруари ст. ст.) - Полунощница, Великопостна Утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня и лития за упокой - 7:00 ч.

27 февруари (14 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

Св. ап. Онисим от 70-те. Преп. Пафнутий. Вторник на първа седмица на Великия пост 

28 февруари (15 февруари ст. ст.) - Полунощница, Великопостна Утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня и лития за упокой - 7:00 ч.

28 февруари (15 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.