01/14.04. Велики петък.

 

На малкото повечерие

Трипеснец. Ирмос, тропари и накрая ирмоса като катавасия.

След „Отче наш...“ кондак „Нас ради распятаго...“.

Отпуст „Христос истинный Бог наш...“.

 

На полунощницата

Празнична. След І Трисвятое тропар „Искупил ны Еси...“.

След ІІ Трисвятое кондак „Нас ради...“. Без заупокойни молитва и тропари и без атонски завършек.

 

На утренята

Обикновено начало с „Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“.

Двупсалмие. Шестопсалмие. Велика ектения. Поставя се благоукрасен аналой на мястото на иконата.

Алилуия на гл. 8. „Егда славнии ученицы...“ „Слава“ „Егда славнии ученицы...“, „И ныне“ „Егда славнии ученицы...“.

Евангелието се изнася по време на тропарите. Свещеникът се предхожда от свещоносец и дякон със свещ.

След като се постави Евангелието на аналоя и свещта пред него, се дава свещ на свещеника и се извършва каждение около св. Евангелие и пълно на целия храм.

Каждението преди всяко Евангелие се извършва на антифоните, а не на седалните, за да има време спокойно да завърши.

Седалните след антифоните се четат както е указано в Триода.

Малка ектения.

„И о сподобитися нам...“, „Премудрость прости...“ „Мир всем “

Преди всяко Евангелие се пее „Слава страстем Твоим Господи“.

1-во Евангелие, Камбаната се бие 1 път в началото на четенето. (Пояснение: Камбаната се бие съответен брой пъти преди прочитане на съответното Евангелие).

След прочитането на всяко Евангелие се пее: „Слава долготерпению Твоему, Господи“.

Три антифона. Малка ектения. Седален. Каждение на Евангелието, иконостаса и предстоящите по време на антифоните.

2-ро Евангелие. Камбаната се бие 2 пъти.

Три антифона. Малка ектения. Седален. Каждение от дякон по време на антифоните.

3-то Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то Евангелие. Камбаната се бие 3 пъти.

Три антифона. Малка ектения. Седален.

4-то Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то Евангелие. Камбаната се бие 4 пъти.

Три антифона. Малка ектения. Седален.

5-то Евангелие. Камбаната се бие 5 пъти.

След прочитането на 5-то Евангелие се извършва:

Изнасяне на св. Кръст

В началото на антифоните свещеникът, влиза в св. Олтар. Постаментът на разпятието се поставя непосредствено зад аналоя в средата на храма. Пред северните двери застава свещоносец с кадяща кадилница на свещта. Свещеникът отива до Кръста, поема го на плещите си. Шествието тръгва на третия антифон при запяването на „Днес висит на древе...“. Шествието върви по солея и щом стигне до Царските двери, се отклонява на Запад. Щом стигнат до постамента, свещоносецът заобикаля аналоя и поставя свещта от източната страна на постамента. Щом се постави св. Кръст, свещеникът извършва трикратно каждение около него. От полагането на св. Кръст на раменете на свещеника до поставянето му на постамента, се бие перезвон от най-голямата камбана към най-малката. Когато се постави Кръста на постамента се бие кратък трезвон.

Малка ектения. Седален. Каждение на седалния.

6-то Евангелие. Камбаната се бие 6 пъти в началото на четенето.

Блаженства на 9 – пеят се както на Литургия. От „Блаженни алчущии...“ започваме четенето на тропарите. В това време се извършва каждение.

Малка ектения.

Прокимен (единствен).

7-мо Евангелие. Действията са аналогични на тези при 2-то Евангелие. Камбаната се бие 7 пъти.

Псалом 50-ти.

След 7-мото Евангелие няма каждения преди четене на Евангелие, а само преди 12-то.

8-мо Евангелие. Камбаната се бие 8 пъти.

Духовенството се прибира в св. Олтар. Затварят се Царските двери и се гасят светлините.

Трипеснец: V, VIII и IX песни.

Припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“

Катавасия – ирмосите на канона.

След V песен – малка ектения, кондак и икос.

На ІХ песен не пеем „Честнейшую...“. Каждение след катавасията на осма песен.

Малка ектения – на солея.

Ексапостиларий: „Разбойника благоразумнаго...“, „Слава“ „Разбойника благоразумнаго...“, „И ныне“ „Разбойника благоразумнаго...“. Царските двери се отварят и се светват светлините.

Свещеникът излиза при аналоя за 9-то Евангелие.

9-то Евангелие. Камбаната се бие 9 пъти. След като прочете Евангелието, свещеникът влиза в св. Олтар.

„Всякое дыхание...“ – хвалитните псалми и хвалитни стихири, четат се.

10-то Евангелие. След прочитането му, свещеникът влиза в св. Олтар.

Ежедневно славословие. Не се светват светлините.

Просителна ектения.

11-то Евангелие. Камбаната се бие 11 пъти в началото на четенето.

Стиховни стихири.

При започването на стихирите, отново духовенството излиза в центъра на храма. Извършва се пълно каждение.

12-то Евангелие. Камбаната се бие 12 пъти в началото на четенето. Веднага след прочитането на Евангелието, свещеникът внася св. Евангелие в св. Олтар и затваря Царските двери. След прочитането на 12-то Евангелие се полага кратък трезвон.

„Благо есть...“ (1). Трисвятое. „Отче наш”. Тропар „Искупил ны Еси...“.

Сугуба ектения. „Премудрость...“, „Сый благословен...“, „Амин. Утверди Боже...“,

Отпуст при отворени Царски двери „Иже оплевания и биения...“ Многолетни.

 

Царски часове

В средата на храма се поставя аналой със свещ за свещеника и лист със зачалата и отпуста.

Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и свещоносец, излиза от Царските двери с Евангелие към аналоя. Свещоносецът обикаля аналоя и поставя свеща от източната му страна между аналоя и разпятието.

І час по Триода – на псалмите, се извършва каждение на целия храм.

След псалмите – тропари от триода.

Лик: I-ви тропар четец: І тропар

четец: стих четец: ІІ тропар

четец: стих четец: ІІ тропар

Четец: „Слава“ четец: ІІІ тропар

Лик: „И ныне“ Лик: ІІІ тропар

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие.

Прокимен: „Сердце его собра беззаконие себе“.

Стих: „Блажен разумеваяй на нища и убога: в день лют избавит его Господь“.

На всички часове след „Честнейшую...“ възгласът е „Боже ущедри ны...“.

След „Христе Свете истинный...“ пеем „Взбранной воеводе...“ и веднага „Приидите поклонимся...“.

III и VI час по Триода. На псалмите се извършва малко каждение – Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при І час.

На III и VI часове прокимните в Триода не са съкратени.

IX час по Триода – на псалмите, се извършва каждение на целия храм, както на I час.

ЗРИ: На IX час в Триода не е дадена паремията на реда - трябва да се вземе от I час след утренята на Велики четвъртък.

Прокимен: „Рече безумен в сердце своем: несть Бог“.

Стих: „Несть творяй благостыню, несть до единаго“.

След като се прочете Евангелието, то се внася в олтара, предшествано от свещоносец и дякон с кадило и свещ. Иконостасната завеса остава отворена до отпуста на изобразителните.

 

На изобразителните

Започва да се чете от „Во Царствии Твоем...“. Стиховете на блаженствата не се съчетават с тропари. Чете се Символа на вярата.

След „Отче наш...“ кондак „Иже нас ради...“.

Отпуст: „Иже нас ради человек...“.

„Богохранимую...“.

 

На вечернята

Преди вечернята Разпятието се прибира в св. Олтар, а в средата на храма се поставя гроба за плащаницата.

Чинът на пренасянето на плащаницата от Предложението на Престола е аналогичен на пренасянето на кръста на Въздвижение на св. Кръст:

Преди пренасянето на плащаницата се полага каждение на плащаницата.

„Благословен Бог наш“, Трисвятое, „Отче наш”, тропар – „Благообразный Иосиф...“. След поставянето й на Престола, се извършва трикратно каждение около св. Трапеза. Слагаме и запалена свещ пред Престола.

Приготвя се пълно свещеническо облачение.

„Благословен Бог наш...“.

„Слава Тебе Боже наш...“ „Царю небесный...“, Трисвятое, „Отче наш...“

103-ти псалом.

Няма катизма.

На „Господи воззвах...“ стихири на 6.

„Слава” на реда

„И ныне“ на реда.

Вечерен вход с Евангелие.

Прокимен и 3 Паремии от Триода.

Апостол.

Алилуия след апостола:

Гл. 5 „Спаси мя Боже яко внидоша воды до души моея“.

Стих: „Поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах соскорбящаго и не обретох“.

Стих: „Да помрачатся очи их еже не видети, и хребет их выну сляцы“.

Евангелие – чете се в олтара на св. Престол. След Евангелието Царските двери се затварят.

Сугуба ектения. „Сподоби Господи...“.

Просителна ектения. Поставя се свещ пред гробницата.

Стиховни стихири.

„Слава и ныне“ „Тебе одеющагося...“. Отварят се Царските двери. Светват се всички светлини. Предстоятелят в пълно облачение и дяконът извършват трикратно каждение около св. Престол.

„Ныне отпущаеши“. Свещоносецът и рипидите застават при северните двери.

Трисвятое, „Отче наш“.

„Благообразный Иосиф“. Правят се три земни поклона. Свещеникът вдига св. Плащаница и с една ръка я държи върху главата си, а с другата взима св. Евангелие. Шествието минавайки през горното място излиза през северните двери, предвождано от свещоносец. Зад него кадейки върви дяконът. Отстрани на св. Плащаница вървят две рипиди наклонени над нея. Шествието минава по солея, спира се пред Царските двери с лице към тях. Свещоносецът изчаква слязъл от солея. След тропара хорът запява „Слава и ныне“, тропар „Мироносицам женам...“. На „Слава и ныне“ шествието тръгва от Царските двери, слиза по стъпалата на солея заобикаля от север приготвения гроб и поставя Плащаницата. Свещоносецът поставя свещта от изток на гроба. Свещеникът поставя св. Евангелие върху Плащаницата и извършва трикратно каждение околовръст. Дяконът полага венец от зеленина и цветя, а свещеникът взема розовото масло и полива св. Плащаница. Рипидите се приближават до плащаницата и се накланят. Докато трае шествието се бие перезвон, от голямата към малката камбани. В края едновременно всички камбани.

Отпустът „Иже нас ради человек...“ се произнася в Царските двери. Рипидите стоят до отпуста.

 

На малкото повечерие

Канон „Плач на Пресвета Богородица“.

Припев на канона: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

Преди катавасията на VІІІ песен казваме „Хвалим, благословим...“.

След „Отче наш...“ кондак „Иже нас ради...“.

Отпуст малък „Христос истинный Бог наш...“.

Не се пее „Иже крестом...“.

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА М. ФЕВРУАРИ 2023 г.

*Преп. Евтимий Велики. *Свт. Евтимий, патриарх Търновски (XIV в.)

1 февруари (19 януари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

2 февруари (20 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя Митаря и Фарисея. Събор на всички руски новомъченици и изповедници (подвижен). Свщмчк Климент, еп. Анкирски и мчк Агатангел. Възпоменаване на VI Вселенски събор в Константинопол (680-681 г.). Свт. Павлин, еп. Нолански

4 февруари (22 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

5 февруари (23 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

Преп. Ксения Римлянка. *Блаж. Ксения Петербургска

5 февруари (23 януари ст. ст.) - Празнична полиелейна служба - 16:00 ч.

6 февруари (24 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

*Пренасяне мощите на свт. Йоан Златоуст

8 февруари (26 януари ст. ст.) - Празнична полиелейна служба - 16:00 ч.

9 февруари (27 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя на Блудния син. *Свв. Трима светители: Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст. Св. благоверен Петър, цар Български (†969). Мчк Димитрий Сливенски (†1841). Свщмчк Иполит, папа Римски

11 февруари (29 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

12 февруари (30 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Икона на Пресвета Богородица „Смекчаване на злите сърца“

14 февруари (1 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 17:00 ч.

15 февруари (2 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

Вселенска задушница - събота Месопустна

18 февруари (5 февруари ст. ст.) - Панихида - ок. 10:00 ч.

***

† Неделя на Страшния съд. Месопустна. *Свт. Фотий, патр. Цариградски. Свт. Вукол, еп. Смирненски. Мчца Доротея девица. Препп. Варсануфий Велики и Йоан Пророк

18 февруари (5 февруари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

19 февруари (6 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Свщмчк Харалампий, еп. Магнезийски. Мчца Валентина и др.

22 февруари (9 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

23 февруари (10 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя Сиропустна. Възпоменание на Адамовото изгонване от рая. Неделя на прошката. *Свт. Серафим, архиеп. Богучарски, Софийски чудотворец (†1950). Преп. Мартиниан. Преп. Евлогий, архиеп. Александрийски. Препп. Зоя и Фотиния. Свт. Йоан изповедник, еп. Поливотски

25 февруари (12 февруари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Ранна св. Литургия в параклиса „Свт. Серафим Софийски чудотворец“ - 7:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Късна архиерейска св. Литургия в катедрален храм “Успение Богородично“ - 9:00 ч.

26 февруари (13 февруари ст. ст.) - Девети час, великопостна Вечерня и малко повечерие с чин на Всеопрощението - 17:30 ч.

***

† Начало на Великия пост. Преп. Авксентий. Преп. Марон, пустинник Сирийски. Преставление на св. равноап. Кирил Славянобългарски (†869). Преп. Исаакий Печерски. Понеделник на първа седмица на Великия пост

27 февруари (14 февруари ст. ст.) - Полунощница, Великопостна Утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня и лития за упокой - 7:00 ч.

27 февруари (14 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

Св. ап. Онисим от 70-те. Преп. Пафнутий. Вторник на първа седмица на Великия пост 

28 февруари (15 февруари ст. ст.) - Полунощница, Великопостна Утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня и лития за упокой - 7:00 ч.

28 февруари (15 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.