05/18.01. Навечерие на Богоявление. Свщмчк Теопемпт и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия.

 

На вечернята

Катизма 9.

На „Господи воззвах“ стихири на 6.

3 на мъчениците,

3 на преподобната.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

На стиховните стихири на предпразненство.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

Тропар на предпразненство.

 

На повечерието

Канон на предпразненство. Кондак на предпразненство (писан след 6-та песен).

 

Полунощница празнична

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропар на предпразненство (2), „Слава и ныне“ на предпразненство.

Канони:

На предпразненство с ирмоса на 6

припев: „Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе“.

На мъчениците на 4

припев: „Св. мученицы Теопемпте и Теоно, молите Бога о нас“.

На преподобната на 4

припев: „Преподобная мати Синклитикие, моли Бога о нас“.

След 3 песен кондак на предпразненство, седален на мъчениците, на преподобната, „Слава и ныне“ на предпразненство.

След 6 песен кондак и икос на предпразненство.

Не се пее „Достойно есть...“

Светилен на предпразненство „Слава и ныне“ втория на предпразненство.

На хвалитните стихири на 4

„Слава“ на предпразненство,

„И ныне“ на предпразненство.

На стиховните стихири на предпразненство.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

Тропар на предпразненство.

Отпуст.

Първи час се чете заедно с царските часове.

 

Царски часове

В средата на храма се поставя аналой.

Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и свещоносец, излиза от царските двери с Евангелие към поставен аналой в средата на храма. Свещоносецът обикаля аналоя и поставя свещта от източната му страна.

I час по Минея – След началния възглас, на псалмите, се извършва каждение на Евангелието и на целия храм.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

„Слава“ ІІІ тропар – чете се

„И ныне“ ІІІ тропар – пее се.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие.

До края – на реда

След „Христе Свете истинный...“ – „Взбранной Воеводе...“ и веднага „Приидите поклонимся...“ на ІІІ час.

III и VI час по Минея. На псалмите се извършва малко каждение – Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при I час.

IX час по Минея – на псалмите, се извършва каждение на целия храм, както на I час. След като се прочете Евангелието, То се внася в олтара предшествано от свещоносец и дякон с кадило и свещ.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

ІІІ тропар – чете се от средата на храма.

„Слава и ныне“ ІІІ тропар– пее се

Не казваме многолетствие.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие. След прочитането на Евангелието, Царските врати се затварят, а завесата остава отворена до края на изобразителните.

До края – на реда.

 

Изобразителни

Не се полага четене на песни на блаженствата, Апостол и Евангелие.

Понеже се служи Литургия, не четем Символа на вярата, „Буди Имя Господне...“ и 33 псалом. „Премудрость“ „Достойно есть...“ , обикновен отпуст и „Богохранимую“.

 

Вечерня с Василиева св. Литургия и с велик Богоявленски водосвет

Светват се светлините.

„Благословен Бог наш“. След възгласа се затварят Царските двери и се загасят светлините.

„Приидите поклонимся“, 103 псалом. Велика ектения.

На „Господи воззвах“ стихири на 8, гл. 2.

„Слава и ныне“ на празника гл. 2.

Вход с Евангелие. Прокимен на деня.

Паремии.

След 3-та паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

Четец: „Глас 5-й“ и тропар „Явился еси...“ до края, а певците изпяват „Человеколюбче, слава Тебе“.

Стих от втори четец, после първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

„Слава“ – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

„И ныне“ – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

Накрая четецът прочита началния тропар със завършека, и сам изпява „Человеколюбче, слава Тебе“.

След 6-та паремия аналогично.

След 13-та паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

Малка ектения, Трисвятое,

Прокимен, Апостол, алилуиа и Евангелие на предпразненството.

Сугуба ектения и нататък продължава по чина на Василиевата св. Литургия.

Задостойник „О Тебе радуется“.

Причастен „Хвалите Господа с небес“.

 

Богоявленски водосвет

В средата на храма се приготвят: маса с водосветен купел, водосветен кръст върху хавлиена бяла кърпа, кропило (или китка) върху поднос, малко напрестолно Евангелие, свещ за служещия свещеник, ковшици за отпиване на светена вода. На масата трябва да има място за поставяне на напрестолния кръст.

След заамвонната молитва, свещеникът три пъти прекадява напрестолния кръст, вдига го и държейки го на главата си излиза, предхождан от свещоносец с кадило при водосветните съдове и поставя кръста на масичката. В това време се пеят тропарите „Глас Господень...“.

Свещеникът взима запалената свещ и извършва каждение на водата, иконостаса и молещите се.

Паремии. Ако няма дякон, по време на паремиите се прочита тайната молитва, дадена на мирната ектения.

Апостол. Малко каждение.

Евангелие. След прочитане на Евангелието свещта се отдава.

Мирна ектения. Тайната молитва трябва да се прочете по време на паремиите.

Молитви за освещаване на водата. „Во Иордане...“ пее се три пъти от свещеника, като потапя водосветния кръст във водата. Тропарят се повтаря от певците. В това време свещеникът поръсва от място на четирите посоки (може и олтара и целия храм – практика), отпива от водата и поръсва присъстващите.

„Слава и ныне“ „Воспоим вернии“ на гл. 6 – свещеникът с кръст на главата се прибира в олтара предвождан от свещоносец с кадило.

„Буди Имя Господне...“ (3), „Слава и ныне”

„Благословлю Господа...“ и отпуст-празничен. Раздава се нафора (дори ако преди това се е отпивало от св. вода)

В средата на храма се поставя едносвещник. След отпуста духовенството излиза и застава зад свещника и изпява тропар на празника, „Слава и ныне“ и кондак на празника. „Богохранимую...“

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 г.

† Неделя 28. след Петдесетница. † Неделя преди Рождество Христово, на свв. отци. Предпразненство на Рождество Христово. Свщмчк Игнатий Богоносец (Игнажден). Св. прав. Йоан Кронщадски, чудотворец († 1908)

1 януари 2022 г. (19 декември 2021 г. ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

2 януари 2022 г. (20 декември 2021 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Рождество Христово (Бъдни вечер). Препмчца Евгения. Преп. Николай Монах

5 януари 2022 г. (23 декември 2021 г. ст. ст.) - Девети час, Вечерня и Утреня с Първи час - 15:00 ч.

6 януари 2022 г. (24 декември 2021 г. ст. ст.) - Царски часове, Вечерня на Рождество Христово с Василиева св. Литургия - 7:00 ч.

***

✟ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 януари 2022 г. (24 декември 2021 г. ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие, Рождественска празнична Утреня - 17:00 ч.

7 януари  2022 г. (25 декември 2021 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ Събор на Пресвета Богородица. Събота след Рождество Христово. Св. прав. Иосиф Обручник. Свщмчк Евтимий, еп. Сардийски. Преп. Никодим Тисмански. Икона на Пресвета Богородица „Помощница при раждане“

7 януари  2022 г. (25 декември 2021 г. ст. ст.) - Празнична славословна служба - 16:00 ч.

8 януари  2022 г. (26 декември 2021 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя 29. след Петдесетница. † Неделя след Рождество Христово. Първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден). Преп. Теодор Начертани изповедник. Свв. прав. Иосиф Обручник, цар Давид и Иаков, брат Божий

8 януари  2022 г. (26 декември 2021 г. ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

9 януари  2022 г. (27 декември 2021 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Обрезание Господне. Свт. Василий Велики, архиеп. на Кесария Кападокийска (Василовден)

13 януари 2022 г. (31 декември 2021 г. ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

14 януари (1 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 8:00 ч.

***

Събота преди Богоявление. *Преп. Серафим Саровски († 1833)Предпразненство на Богоявление. Свт. Силвестър, папа Римски

14 януари (1 януари ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

15 януари (2 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя 30. след Петдесетница. Неделя преди Богоявление. Св. пророк Малахия. Мчк Гордий. Преп. Геновева

15 януари (2 януари ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

16 януари (3 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Богоявление. Свщмчк Теопемпт, еп. Никомидийски и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия. Преп. Аполинария

18 януари (5 януари ст. ст.) - Царски часове; Велика Вечерня с Василиева св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 7:00 ч.

***

† БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Йордановден). Свт. Теофан Затворник Вишенски

18 януари (5 януари ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие и Утреня на Богоявление с Първи час - 17:00 ч.

19 януари (6 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 9:00 ч.

***

Събор на св. Иоан Кръстител (Ивановден)

19 януари (6 януари ст. ст.) - Празнична славословна служба - 16:00 ч.

20 януари (7 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя 31. след Петдесетница. Неделя след Богоявление. Свт. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, еп. Мелитински. Преп. Маркиан презвитер. Свт. Теофан Затворник Вишенски.

22 януари (9 януари ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

23 януари (10 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Неделя 32. след Петдесетница. Преп. Антоний Велики (Антоновден)

29 януари (16 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

30 януари (17 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

 

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.