05/18.01. Навечерие на Богоявление. Свщмчк Теопемпт и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия.

 

На вечернята

Катизма 9.

На „Господи воззвах“ стихири на 6.

3 на мъчениците,

3 на преподобната.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

На стиховните стихири на предпразненство.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

Тропар на предпразненство.

 

На повечерието

Канон на предпразненство. Кондак на предпразненство (писан след 6-та песен).

 

Полунощница празнична

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропар на предпразненство (2), „Слава и ныне“ на предпразненство.

Канони:

На предпразненство с ирмоса на 6

припев: „Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе“.

На мъчениците на 4

припев: „Св. мученицы Теопемпте и Теоно, молите Бога о нас“.

На преподобната на 4

припев: „Преподобная мати Синклитикие, моли Бога о нас“.

След 3 песен кондак на предпразненство, седален на мъчениците, на преподобната, „Слава и ныне“ на предпразненство.

След 6 песен кондак и икос на предпразненство.

Не се пее „Достойно есть...“

Светилен на предпразненство „Слава и ныне“ втория на предпразненство.

На хвалитните стихири на 4

„Слава“ на предпразненство,

„И ныне“ на предпразненство.

На стиховните стихири на предпразненство.

„Слава и ныне“ на предпразненство.

Тропар на предпразненство.

Отпуст.

Първи час се чете заедно с царските часове.

 

Царски часове

В средата на храма се поставя аналой.

Свещеникът, предхождан от дякон с кадило и свещ, и свещоносец, излиза от царските двери с Евангелие към поставен аналой в средата на храма. Свещоносецът обикаля аналоя и поставя свещта от източната му страна.

I час по Минея – След началния възглас, на псалмите, се извършва каждение на Евангелието и на целия храм.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

„Слава“ ІІІ тропар – чете се

„И ныне“ ІІІ тропар – пее се.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие.

До края – на реда

След „Христе Свете истинный...“ – „Взбранной Воеводе...“ и веднага „Приидите поклонимся...“ на ІІІ час.

III и VI час по Минея. На псалмите се извършва малко каждение – Евангелие, иконостас и народ. Останалото е както при I час.

IX час по Минея – на псалмите, се извършва каждение на целия храм, както на I час. След като се прочете Евангелието, То се внася в олтара предшествано от свещоносец и дякон с кадило и свещ.

След богородичния на часа – тропари от Минея:

І тропар – пее се І тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

Стих ІІ тропар – чете се

ІІІ тропар – чете се от средата на храма.

„Слава и ныне“ ІІІ тропар– пее се

Не казваме многолетствие.

Прокимен, паремия, Апостол и Евангелие. След прочитането на Евангелието, Царските врати се затварят, а завесата остава отворена до края на изобразителните.

До края – на реда.

 

Изобразителни

Не се полага четене на песни на блаженствата, Апостол и Евангелие.

Понеже се служи Литургия, не четем Символа на вярата, „Буди Имя Господне...“ и 33 псалом. „Премудрость“ „Достойно есть...“ , обикновен отпуст и „Богохранимую“.

 

Вечерня с Василиева св. Литургия и с велик Богоявленски водосвет

Светват се светлините.

„Благословен Бог наш“. След възгласа се затварят Царските двери и се загасят светлините.

„Приидите поклонимся“, 103 псалом. Велика ектения.

На „Господи воззвах“ стихири на 8, гл. 2.

„Слава и ныне“ на празника гл. 2.

Вход с Евангелие. Прокимен на деня.

Паремии.

След 3-та паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

Четец: „Глас 5-й“ и тропар „Явился еси...“ до края, а певците изпяват „Человеколюбче, слава Тебе“.

Стих от втори четец, после първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

„Слава“ – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

„И ныне“ – втори четец. Първия четец чете завършека на първия тропар – целия, а певците изпяват: „Человеколюбче, слава Тебе“.

Накрая четецът прочита началния тропар със завършека, и сам изпява „Человеколюбче, слава Тебе“.

След 6-та паремия аналогично.

След 13-та паремия се отварят царските двери и се светва осветлението.

Малка ектения, Трисвятое,

Прокимен, Апостол, алилуиа и Евангелие на предпразненството.

Сугуба ектения и нататък продължава по чина на Василиевата св. Литургия.

Задостойник „О Тебе радуется“.

Причастен „Хвалите Господа с небес“.

 

Богоявленски водосвет

В средата на храма се приготвят: маса с водосветен купел, водосветен кръст върху хавлиена бяла кърпа, кропило (или китка) върху поднос, малко напрестолно Евангелие, свещ за служещия свещеник, ковшици за отпиване на светена вода. На масата трябва да има място за поставяне на напрестолния кръст.

След заамвонната молитва, свещеникът три пъти прекадява напрестолния кръст, вдига го и държейки го на главата си излиза, предхождан от свещоносец с кадило при водосветните съдове и поставя кръста на масичката. В това време се пеят тропарите „Глас Господень...“.

Свещеникът взима запалената свещ и извършва каждение на водата, иконостаса и молещите се.

Паремии. Ако няма дякон, по време на паремиите се прочита тайната молитва, дадена на мирната ектения.

Апостол. Малко каждение.

Евангелие. След прочитане на Евангелието свещта се отдава.

Мирна ектения. Тайната молитва трябва да се прочете по време на паремиите.

Молитви за освещаване на водата. „Во Иордане...“ пее се три пъти от свещеника, като потапя водосветния кръст във водата. Тропарят се повтаря от певците. В това време свещеникът поръсва от място на четирите посоки (може и олтара и целия храм – практика), отпива от водата и поръсва присъстващите.

„Слава и ныне“ „Воспоим вернии“ на гл. 6 – свещеникът с кръст на главата се прибира в олтара предвождан от свещоносец с кадило.

„Буди Имя Господне...“ (3), „Слава и ныне”

„Благословлю Господа...“ и отпуст-празничен. Раздава се нафора (дори ако преди това се е отпивало от св. вода)

В средата на храма се поставя едносвещник. След отпуста духовенството излиза и застава зад свещника и изпява тропар на празника, „Слава и ныне“ и кондак на празника. „Богохранимую...“

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА м. МАРТ 2023 г.

Мчци. Памфил презвитер, Порфирий и др. Икона на Пресвета Богородица „Кипърска“. Сряда на първа седмица на Великия пост

1 март (16 февруари ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Великопостна утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 7:00 ч.

1 март (16 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

Вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман Търновски († ок. 1370). Свщмчк Ермоген, патр. Московски. Св. прав. Мариамна, сестра на св. ап. Филип. Четвъртък на първа седмица на Великия пост

2 март (17 февруари ст. ст.) - Полунощница, Великопостна Утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня и лития за упокой - 7:00 ч.

2 март (17 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с покаен канон на св. Андрей Критски - 18:00 ч.

***

Освобождение на България. Свт. Лъв, папа Римски. Свт. Флавиан изповедник, патр. Цариградски. Петък на първа седмица на Великия пост

3 март (18 февруари ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Великопостна утреня, Първи, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия. Молебен канон на св. Теодор Тирон и освещаване на коливо; Благодарствен молебен - 7:00 ч.

3 март (18 февруари ст. ст.) - Велико повечерие с Богородичен Акатист - 18:00 ч.

***

*Вмчк Теодор Тирон (Тодоровден - подвижен). Свети ап. Архип и Филимон от 70-те. Преп. Доситей, ученик на авва Доротей. Събота на първа седмица на Великия пост

4 март (19 февруари ст. ст.) - Утреня, Първи, Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 7:00 ч.

***

† Неделя първа на Великия пост - Православна. Тържество на Православието. Преп. Лъв, еп. Катански

4 март (19 февруари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

5 март (20 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 9:00 ч.

***

Свщмчк Поликарп, еп. Смирненски. Сряда на втора седмица на Великия пост

8 март (23 февруари ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Първо и второ намиране честната глава на св. Йоан Кръстител. Четвъртък на втора седмица на Великия пост

9 март (24 февруари ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Свт. Тарасий, патр. Цариградски. Петък на втора седмица на Великия пост

10 март (25 февруари ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя втора на Великия пост. Свт. Григорий Палама, архиеп. Солунски. Преп. Прокопий Декаполит, изповедник

11 март (26 февруари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

12 март (27 февруари ст. ст.) - Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 9:00 ч.

***

Свщмчк Теодот, еп. Киринейски. Икона на Пресвета Богородица „Държавна“ (1917 г.). Сряда на трета седмица на Великия пост

15 март (2 март ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Преп. Герасим Йордански. Петък на трета седмица на Великия пост

17 март (4 март ст. ст.) - Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя трета на Великия пост - Кръстопоклонна. Свети 42 мчци в Амория

18 март (5 март ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 17:00 ч.

19 март (6 март ст. ст.- Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Свв. 40 мчци в Севастия. Преп. Теофилакт изповедник, еп. Никомидийски. Икона на Пресвета Богородица „Курско-Коренна – Знамение“ Вторник на четвърта седмица на Великия пост (На този ден се пренася службата на свв. 40 мъченици от 22 март н. ст., сряда на четвърта седмица на Великия пост)

21 март (8 март ст. ст.) - Полунощница, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

*Средопост. Свв. 40 мчци в Севастия. Мчк Исихий Доростолски. Сряда на четвърта седмица на Великия пост (Службата на свв. 40 мъченици се пренася на 21 март н. ст., вторник на четвърта седмица на Великия пост)

22 март (9 март ст. ст.) - Полунощница, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Свт. Софроний, патриарх Йерусалимски. Петък на четвърта седмица на Великия пост

24 март (11 мартст. ст.) - Полунощница, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя четвърта на Великия пост. Преп. Йоан Лествичник. Пренасяне мощите на свт. Никифор, патриарх Цариградски 

25 март (12 март ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

26 март (13 март ст. ст.- Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 9:00 ч.

***

Мчци Савин и Папа. Сряда на пета седмица на Великия пост

29 март (16 март ст. ст.- Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

29 март (16 март ст. ст.) - Малко повечерие, Великопостна Утреня и четене на целия покаен канон на св. Андрей Критски с Първи час - 17:00 ч.

***

Преп. Алексий, човек Божий. Четвъртък на пета седмица на Великия пост

30 март (17 март ст. ст.- Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Свт. Кирил, архиеп. Йерусалимски. Петък на пета седмица на Великия пост

31 март (18 март ст. ст.- Полунощница и лития за упокой, Трети, Шести, Девети час, Изобразителни, Вечерня с Преждеосвещена св. Литургия - 8:00 ч.

***

Похвала на Пресвета Богородица. Акатистна събота. Събота на пета седмица на Великия пост

31 март (18 март ст. ст.- Празнична Утреня с Богородичен акатист и Първи час - 18:00 ч.

***