05/18.11. Архангелова задушница. Гл. 6. Мчци Галактион и Епистима.

Заупокойна служба, съединена със служба без празничен знак.

 

На XI час

Тропари на преп. Иоаникий, „Слава” на свещеномъченика. Кондак на преподобния.

 

На вечернята

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири на 6. 3 на мъчениците, 3 от октоиха - мъченичните - ІV, V и І (Христовых страстей...”) стихири от стихирите на „Господи воззвах“.

„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Прокимен на деня.

На стиховните стихири от Октоиха - дадените на стиховните – мъченичен „Страдавшии Тебе ради, Христе...“ и два пъти мертвения „Начаток ми и состав зиждителное Твое быст повеление...“ със стихове:

„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и род“.

„Души их во благих водворятся“.

„Слава и ныне“ богородичен на реда.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“, „И ныне“ „Мати святая...“ - от минея – последните тропари при богородичните отпустителни за 2 глас.

По устав след вечернята се полага панихида.

На панихидата четем канон покоин от Октоиха без ирмоси. Припевите са дадени на първа песен. Катавасии – ирмосите на 3, 6 и 9-та песни. На панихидата поменаваме всички имена.

Съществува практика панихидата да се пее след отпуста на литургията. Отслужва се по требника, без да се пее канон от октоиха.

 

На повечерие

Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.

На полунощницата

Обикновена съботна.

 

На утренята

„Аллилуиа“ гл. 2 със заупокойните стихове „Блажени яже избрал и приял еси Господи“, „Память их в род и род...“ „Души их во благих водворятся“.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“ (2), „Слава“ „Помяни Господи...“, „И ныне“ „Мати святая...“.

На 16 катизма: След катизмата - малка ектения. Седални от Октоиха за гл. 4:

Пропускаме първия мъченичен. Четем втория: „Страдалческий подвиг претерпевше святии...“ и третия: „Страдалческое стояние в подвизе...“,

стих: „Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев...“ и четвъртия мъченичен: „Господи святых Твоих памят днес показася...“.

покоин стих: „Блажени яже избрал и приял Еси, Господи“ и покоин седален: „Воистину суета всяческая...“.

„Слава и ныне“ богородичен след II стихословие „От сердца воздыхания и от утробы приношу Ти...“.

На седалните се премества панихидника в средата на храма (може и по-рано), а духовенството излиза и застава пред него. Раздават се свещи.

На 17 катизма, докато се чете катизмата панихидникът се кади непрекъснато.

Първа статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“.

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.

Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец и братий наших зде лежащих и повсюду православных христиан...“ (Виж Събота Месопустна). След възгласа малко каждение – панихидник, иконостас, лик, предстоящи.

Втора статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.

Евлогитарий – пълно каждение.

Малка заупокойна ектения след евлогитария. Седални, след които духовенството отдава свещите и влиза в олтара.

Седални гл. 5 „Покой, Спасе наш...“, „Слава и ныне“ „От Девы возсиявый...“ ( Виж в Октоиха I ч. след I глас и (или) II част след V глас, след Утренята за петък в указанията за „... о еже како подобает усопших последование“.)

Канони:

при Господски или Богородичен храм

На храма на 6.

На мъчениците на 4

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас“.

От Октоиха - първия на 4 със съответните припеви: „Святии мученицы...“, „Святителие христовы...“, „Слава“ и „И ныне“, като се пропуска заупокойният тропар даден на „Слава“.

При светийски храм

На мъчениците на 6

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас“.

На храма на 4

От Октоиха - първия канон на 4 със съответните припеви: „Святии мученицы...“, „Святителие христовы...“, „Слава“ и „И ныне“, като се пропуска заупокойният тропар даден на „Слава“.

Катавасия ирмосите на последния канон след 3, 6, 8 и 9 песни.

След 3 песен: Обикновена малка ектения. Кондак и седален на мъчениците, „Слава и ныне“ богородичен от Минея.

След 6 песен: Малка заупокойна ектения с кадило. Кондак „Со святыми упокой...“ и икос „Сам един еси безсмертный...“ - каждение. След каждението се благославя коливото. След икоса духовенството отдава свещите и се прибира в олтара. Прибира се панихидника от средата на храма на своето място.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

След 9-та песен не се пее „Достойно есть“.

Светилни от Октоиха „Иже и мертвыми и живыми...“, „Слава и ныне“ „Мы о тебе...“.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4 от Октоиха „Слава“ покоин „Болезн Адаму быст...“, „И ныне“ богородичен на реда.

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири покойни от Октоиха.

„Слава и ныне“ богородичен от Октоиха.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“.

„И ныне“ „Мати святая...“.

 

На часовете

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“.

Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На литургията

Блаженства на 6 от Октоиха.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Помяни Господи...“

Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Тебе и стену...“ ( Виж в Окоиха I ч. след I глас и (или) II част след V глас, подир Утренята за петък в указанията за „...о еже како подобает усопших последование“.)

Прокимен, Апостол, Алилуия (гл. 8), Евангелие и причастен редови и заупокойни. Литургийните четива от Минея (ако има такива) се пропускат.

Пеем заупокойна ектения. Служим заупокойна лития.

РАЗПИСАНИЕ НА ПРЯКОТО ПРЕДАВАНЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЯТА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 г.

† Неделя двадесет и девета след Петдесетница. Неделя преди Рождество Христово, на светите отци. Гражданска Нова година. Мчк Бонифаций. Свт. Григорий, еп. Омиритски

31 декември (18 декември ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

1 януари 2023 г. (19 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Рождество Христово (Бъдни вечер). Препмчца Евгения. Преп. Николай Монах

5 януари 2023 г. (23 декември 2022 г. ст. ст.) - Девети час, Вечерня и Утреня с Първи час - 16:00 ч.

6 януари 2023 г. (24 декември 2022 г. ст. ст.) - Царски часове, Вечерня на Рождество Христово с Василиева св. Литургия - 7:00 ч.

***

✟ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

6 януари 2023 г. (24 декември 2022 г. ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие, Рождественска празнична Утреня - 17:00 ч.

7 януари  2023 г. (25 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ Събор на Пресвета Богородица. Неделя тридесета след Петдесетница. Неделя след Рождество Христово. Св. прав. Йосиф Обручник. Свщмчк Евтимий, еп. Сардийски. Преп. Никодим Тисмански. Икона на Пресвета Богородица „Помощница при раждане“. Свети прав. Йосиф Обручник, цар Давид и Иаков, брат Божий (подв.)

7 януари 2023 г. (25 декември 2022 г. ст. ст.) - Възкресно-празнична бденна служба - 16:00 ч.

8 януари 2023 г. (26 декември 2022 г. ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

✟ Обрезание Господне. Свт. Василий Велики, архиеп. на Кесария Кападокийска (Василовден). Събота след Рождество Христово. Събота преди Богоявление

13 януари 2023 г. (31 декември 2022 г. ст. ст.) - Празнично всенощно бдение - 16:30 ч.

14 януари 2023 г. (1 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Василиева св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя тридесет и първа след Петдесетница. Неделя преди Богоявление. Преп. Серафим Саровски (†1833). Предпразненство на Богоявление. Свт. Силвестър, папа Римски

14 януари (1 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

15 януари (2 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Навечерие на Богоявление. Свщмчк Теопемпт, еп. Никомидийски и мчк Теона влъхв. Преп. Синклитикия. Преп. Аполинария

17 януари (4 януари ст. ст.) - Девети час, Вечерня и Утреня с Първи час - 16:00 ч.

18 януари (5 януари ст. ст.) - Царски часове; Велика Вечерня с Василиева св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 7:00 ч.

***

† БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Йордановден). Свт. Теофан Затворник Вишенски

18 януари (5 януари ст. ст.) - Велико повечерие с лития и петохлебие и Утреня на Богоявление с Първи час - 17:00 ч.

19 януари (6 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия; Велик Богоявленски водосвет - 9:00 ч.

***

† Събор на св. Иоан Кръстител (Ивановден)

19 януари (6 януари ст. ст.) - Празнична славословна служба - 16:00 ч.

20 януари (7 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 8:00 ч.

***

† Неделя тридесет и втора след Петдесетница. Неделя след Богоявление. Мчк Полиевкт. Свт. Филип, митр. Московски

21 януари (8 януари ст. ст.) - Възкресно всенощно бдение - 16:00 ч.

22 януари (9 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

† Неделя на Закхей. Преп. Преп. Ромил Видински (†1375). Свщмчк Дамаскин Габровски (†1771). Поклонение на веригите на св. ап. Петър

28 януари (15 януари ст. ст.) - Възкресно-празнично всенощно бдение - 16:00 ч.

29 януари (16 януари ст. ст.) - Трети, Шести час, Златоустова св. Литургия - 9:00 ч.

***

*Забележка: Моля, следете публикуваното на сайта седмично разписание на богослуженията, за възможни промени.