21.05/03.06. Събота на VII-та седмица след Пасха. Вселенска задушница.

 

На IX час

Тропар и кондак на Възнесение.

 

На вечернята

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 6.

„Слава“ стихира на реда „Плачу и рыдаю...“, „И ныне“ догматик на отдаващия се глас.

Няма вход. Вместо дневния прокимен – Алилуия гл. 8 от Триода – със само два стиха.

На стиховните стихири от Триода

„Слава“ „Начаток ми и состав...“,

„И ныне“ „Молитвами рождшия Тя...“.

Тропари: „Глубиною мудрости...“, „Слава и ныне“ „Тебе и стену и пристанище...“.

 

На панихидата

Според устава служим панихида на която четем покойния канон от Триода, даден след вечернята. Ирмосите не пеем. След ІІІ, VІ и ІХ песен – катавасии – ирмосите на канона.

Съществува практика панихидата да се служи след отпуста на литургията. Отслужва се по требника, без да се пее канон от октоиха.

 

На повечерието

Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На полунощницата

Oбикновена съботна.

 

На утренята

Алилуия на 8 гл. (три стиха – като на панихидата). Тропари „Глубиною мудрости...“ (2), „Слава и ныне“ „Тебе и стену и пристанище...“

ХVІ катизма. Малка ектения. На седалните, духовенството излиза в средата на храма при панихидника. Раздават се свещи. Седални от Триода.

ХVІІ катизма.

Първа статия

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.

Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, праотец, отец и братий наших, зде лежащих и повсюду православных христиан преставльшихся...“ (Виж Типикона за Събота Месопустна). По устав не се поменават имена. Според енорийската практика, ако не се е служила панихида след вечернята и настоятелят пожелае - се поменават. След възгласа малко каждение - панихидник, иконостас, лик, предстоящи.

Втора статия

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“.

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.

Евлогитарий - пълно каждение.

Малка заупокойна ектения след евлогитария. Седални, след които духовенството отдава свещите и влиза в олтара.

50 псалом.

Канони:

На храма с ирмоса на 6

От Триода на 8

припев: „Упокой Господи души усопших раб Твоих“.

Катавасия след всяка песен „Песнь восслем...“

Имаме втора песен в Триода.

След ІІІ песен малка ектения. Седални от Триода.

След VІ песен малка заупокойна ектения. Кондак и икос.

На ІХ песен пеем „Честнейшую...“.

След ІХ песен пеем „Достойно есть...“.

Светилни от Триода

На хвалитните стихири на 4. Не пеем „Всякое дыхание...“, първата и последната стихири. (Има практика началото на хвалитните псалми и първата и последната стихира да се пеят.)

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири от Триода.

Тропари „Глубиною мудрости...“, „Слава и ныне“ „Тебе и стену и пристанище...“.

 

На часовете

Тропар „Глубиною мудрости...“, кондак „Со святыми...“.

 

На Литургията

Блаженства – песен 3 и 6 от заупокойния канон на 8.

След входа „… во святых дивен Сый...“.

Тропари: „Глубиною мудрости...“.

Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Тебе и стену...“.

Прокимен - на деня и съботния заупокоен.

Апостол и Евангелие – на деня и заупокойните съботни, а не тези дадени в Триода.

Алилуия – на деня и за упокой.

Пеем „Достойно есть...“.

Причастен на деня и за упокой.

Пеем заупокойна ектения и лития.

Вместо „Видехом свет истиный“ се пее „Глубиною мудрости“.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза