За отслужването на водосвет е необходимо:

  • Свещеникът да установи дали поръчващите требата и присъстващите при нейното извършване са православни християни
  • Да се осигури:
    • съд за вода
    • обикновена прясна вода
    • свещи за присъстващите