За отслужването на панихида е необходимо:

  • Свещеникът да се осведоми дали покойникът е бил православен християнин, а също и да се поинтересува за евентуални по-особени обстоятелства около кончината му.
  • Обикновено за самата панихида се приготвя варено жито, хляб, донася се и бутилка вино.
  • В памет на покойника може да се приготви и друга храна, която не се поставя на масичката с хляба, вареното жито и бутилката вино, а се раздава на определеното за това място след края на панихидата. В храма не бива да се внасят месо и месни произведения.
  • За присъстващите се вземат свещи; свещи се поставят и върху хляба и житото.

Не се отслужват панихиди в следните дни и периоди:  в неделен ден с изключение, ако е 40-ят ден от кончината на покойника; на Господски и Богородични празници; от Игнажден до Ивановден; от началото на Великия пост до Томина неделя с изключение на 2-та, 3-та и 4-та събота на Великия пост. Ако се 40-ят ден от кончината на покойника с падне в ден между Лазарова събота и Томина неделя, то панихидата се отслужва в някой от дните преди или след този период.

 

 

За да изчислите кога се пада 40-тия ден от кончината на покойник, можете да използвате приложението по-долу.