За отслужването на опело е необходимо:

  • Свещеникът да се осведоми дали покойникът е бил православен християнин, а също и да се поинтересува за евентуални по-особени обстоятелства около кончината му.
  • Необходимото време за опело е около 90 мин. За това предварително да бъдат известени близките на покойника и съответно да се вземе предвид, когато се определя началният час на опелото.
  • Обикновено при опело се приготвя варено жито, хляб, донася се и бутилка вино.
  • Потребно е  да се вземе по-голяма свещ за покойника, която се доизгаря на 40-тия ден. За присъстващите се вземат по-малки свещи.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза