За извършването на това свещенодействие е необходимо:

  • Да се уточни дали желаещите да осветят дома са православни християни.
  • Да се набавят светена вода (не Богоявленска), съд за нея, китка, кандило или чашка с олио, клечица с навита в края топка памук за помазване на стените, свещи за присъстващите.

При невъзможност да се подсигурят някои от изброените неща, непременно да бъде уведомен свещеникът, който ще извърши освещаването, за да може той своевременно да ги подсигури.