Маслосветът или Елеосвещението е тайнство, при което чрез молитва и помазване на определени места от главата, тялото и ръцете с осветен елей се измолва над болен Божията благодат, която лекува телесни болести и душевни немощи.

Тайнството се извършва от седем свещеника, а в краен случай може и от един. То се извършва веднъж за една и съща болест и не се повтаря.

При тайнството се прощават греховете на боледуващия. Ето защо е потребно той предварително да принесе покаяние чрез изповед.

Необходимо за извършването на маслосвета е :

    • Разговор със свещеник и изповед.
    • Всичко останало, потребно за извършването на тайнството, подготвя свещеникът.