Бракът (венчанието) е тайнство, при което мъжът и жената пред Господа и Църквата се вричат съзнателно и доброволно  във взаимна съпружеска вярност. Техният съпружески съюз се благославя по непостижимо възвишения образец на единството между Христос и Църквата; в тайнството Брак се изпросва Божия благодат за християнски семеен живот, основан върху духовно-нравствените начала на светата православна вяра, и се дава благословение за раждането на деца и тяхното християнско възпитание.

 1. Тайнството Брак се извършва само през светлата част на деня.
 2. Не се позволява извършването на тайнството Брак:
  • през Рождественския пост и от Рождество Христово до Богоявление, т.е. от 27 ноември ди 18 януари (вкл.);
  • през Великия пост - от Неделя Месопустна до Томина Неделя;
  • през Петровия пост;
  • през Богородичния пост, т.е. от 14 до 27 август (вкл.);
  • през цялата година срещу неделни дни (т.е. в събота), в сряда и петък, срещу Дванадесетте Господски и Богородични празници; срещу празниците Въздвижение на Честния Кръст Господен и Отсичане главата на св. Иоан Предтеча (както и в самите тези дни).
 1. Не се разрешава венчанието при кръвно и духовно родство между младоженците, както и при родство по сватовство.
 2. За извършването на тайнството Брак е необходимо:
  • да се проведе предварителен разговор със свещеник (предбрачно събеседване);
  • да се представят кръщелните свидетелства на младоженците и кумовете, както и удостоверение за сключен граждански брак;
  • да се донесат:
   • венчални халки
   • венчални свещи, свързани с панделка
   • чаша с червено вино