Тайнства и треби извършвани в Православната ЦъркватаЩо е църковно тайнство? Църковното тайнство е свещенодействие, при което посредством молитва и съответни богослужебни действия невидимо, но действително на православните християни се преподава възраждаща, освещаваща, спасяваща Божия сила, наричана благодат.

Първото Тайнство, което приема човек, за да стане член на Христовата Църква, е светото Кръщение. Лицата в съзнателна възраст, пристъпващи към светото тайнство Кръщение, следва да сторят това с вяра и с покаяние според Христовите думи в Евангелието: „покайте се, защото се приближи царството небесно” (Мат. 4:17) и „ който повярва и се кръсти, ще бъде спасен” (Марк. 16:16).

Прочетете още...

Бракът (венчанието) е тайнство, при което мъжът и жената пред Господа и Църквата се вричат съзнателно и доброволно  във взаимна съпружеска вярност. Техният съпружески съюз се благославя по непостижимо възвишения образец на единството между Христос и Църквата; в тайнството Брак се изпросва Божия благодат за християнски семеен живот, основан върху духовно-нравствените начала на светата православна вяра, и се дава благословение за раждането на деца и тяхното християнско възпитание.

 1. Тайнството Брак се извършва само през светлата част на деня.
Прочетете още...

Маслосветът или Елеосвещението е тайнство, при което чрез молитва и помазване на определени места от главата, тялото и ръцете с осветен елей се измолва над болен Божията благодат, която лекува телесни болести и душевни немощи.

Прочетете още...

За извършването на това свещенодействие е необходимо:

 • Да се уточни дали желаещите да осветят дома са православни християни.
 • Да се набавят светена вода (не Богоявленска), съд за нея, китка, кандило или чашка с олио, клечица с навита в края топка памук за помазване на стените, свещи за присъстващите.

При невъзможност да се подсигурят някои от изброените неща, непременно да бъде уведомен свещеникът, който ще извърши освещаването, за да може той своевременно да ги подсигури.

За отслужването на опело е необходимо:

 • Свещеникът да се осведоми дали покойникът е бил православен християнин, а също и да се поинтересува за евентуални по-особени обстоятелства около кончината му.
 • Необходимото време за опело е около 90 мин. За това предварително да бъдат известени близките на покойника и съответно да се вземе предвид, когато се определя началният час на опелото.
 • Обикновено при опело се приготвя варено жито, хляб, донася се и бутилка вино.
 • Потребно е  да се вземе по-голяма свещ за покойника, която се доизгаря на 40-тия ден. За присъстващите се вземат по-малки свещи.

За отслужването на панихида е необходимо:

 • Свещеникът да се осведоми дали покойникът е бил православен християнин, а също и да се поинтересува за евентуални по-особени обстоятелства около кончината му.
 • Обикновено за самата панихида се приготвя варено жито, хляб, донася се и бутилка вино.
 • В памет на покойника може да се приготви и друга храна, която не се поставя на масичката с хляба, вареното жито и бутилката вино, а се раздава на определеното за това място след края на панихидата. В храма не бива да се внасят месо и месни произведения.
Прочетете още...

За отслужването на водосвет е необходимо:

 • Свещеникът да установи дали поръчващите требата и присъстващите при нейното извършване са православни християни
 • Да се осигури:
  • съд за вода
  • обикновена прясна вода
  • свещи за присъстващите