Новите руски мъченици и изповедници

Архив на храмовото издание „Новите руски мъченици и изповедници“ПОРЕДИЦА

СВЕТООТЕЧЕСКИ ТЪЛКУВАНИЯ НА КНИГА БИТИЕ

ЙЕРОМОНАХ СЕРАФИМ (РОУЗ)

 

3 март (18 февруари ст. ст.) 2019 г.

Неделя на Страшния съд. Месопустна

Освобождение на България

 

 

Катедрален храм 

„Успение Богородично“

БРОЙ 2

 
Прочетете още...

Съдържание