Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“                       Светител  Ф И Л А Р Е Т  Московски

 

      СЛОВО НА ПРАЗНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                              /произнесено през 1831 г./

 

 

          Светител  Ф И Л А Р Е Т   М О С К О В С К И

       1782 г. – 1867 г.  

 

НАЗИДАТЕЛНИ  РАЗМИСЛИ

ВЪРХУ СТАРОЗАВЕТНИ  И  НОВОЗАВЕТНИ СЪБИТИЯ

 

 

Из дневника на св. прав. ИОАН  КРОНЩАДСКИ

 "Моят живот в Христа”

МИНУТИ НА ДУХОВНО ТРЕЗВЕНИЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ,

НА БЛАГОГОВЕЙНО ЧУВСТВО, НА ДУХОВНО ИЗПРАВЛЕНИЕ И ПОКОЙ В БОГА

(продължение от бр. 406)

      Светител  Ф И Л А Р Е Т   М О С К О В С К И

     1782 г. – 1867 г.  

 

ИЗ "СЛОВО ЗА МОЛИТВИТЕ ЗА ПОЧИНАЛИТЕ"

                             Преподобни  Н И Л   С И Н А Й С К И

 

ПОУЧЕНИЯ  ЗА  МОЛИТВАТА И  ДУХОВНИЯ  ЖИВОТ

 

СЪДЪРЖАНИЕ