Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ 

         Архимандрит   ЛАЗАР /Абашидзе/

 

КЪМ ДУШАТА, УГНЕТЯВАНА ОТ ДУХА НА УНИНИЕТО

(продължение от бр. 408)

 

ДЕН  СЛЕД  ДЕН.

ДНЕВНИК  НА  ЕДИН  ПРАВОСЛАВЕН СВЕЩЕНИК

(продължение от бр. 376)

 

Архимандрит   ЛАЗАР /Абашидзе/

 

КЪМ ДУШАТА, УГНЕТЯВАНА ОТ ДУХА НА УНИНИЕТО

 

 

ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ТОЗИ ЖИВОТ В ДРУГИЯ СВЯТ.

 

         Свети  Л Ъ В   В Е Л И К И, папа Римски /V век/

 

СЛОВО  НА  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

                         /Трето, и част от Четвърто слово/         

 

СЪДЪРЖАНИЕ