Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

(продължение от бр. 349)

Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

  /1788 – 1860 г./

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

 

 

 

 

Из дневника на св. прав. ИОАН  КРОНЩАДСКИ

 "Моят живот в Христа”

МИНУТИ НА ДУХОВНО ТРЕЗВЕНИЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ,

НА БЛАГОГОВЕЙНО ЧУВСТВО, НА ДУХОВНО ИЗПРАВЛЕНИЕ И ПОКОЙ В БОГА

(продължение от бр. 412)

 

 

                       Светител  Ф И Л А Р Е Т  Московски

 

      СЛОВО НА ПРАЗНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                              /произнесено през 1831 г./

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ