Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

 

Преподобни М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 361)

ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

 

Преподобни М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

(продължение от бр. 360)

СЪДЪРЖАНИЕ