Скъпи братя и сестри в Господа,

Църковното настоятелство на катедралния ни храм „Успение на Пресвета Богородица“ ви кани да почетете с присъствието си откриването на новата учебна година на Неделното училище при храма, което ще се състои на 15 септември 2019 г. след светата Литургия.

Програма:

• Трети, шести час и света Литургия - 09:00 ч.
• Молебен за учещите се - около 12:00 ч.
• Откриване на новата учебна година на Неделното училище - непосредствено след Молебена
Нашите преподаватели – Любомир и Цвета Садовски – организират занимания за деца и юноши в училищна възраст в неделни дни от 09:25 часа. Графикът на занятията ще бъде публикуван ежемесечно на сайта на катедралния храм.

Нашите цели са подрастващите:

• да изучават същността на отделните елементи на светата Литургия чрез нагледни примери по време на самото богослужение с цел съпричастност и съпреживяване от страна на децата на случващото се в храма;
• да бъдат подпомогнати да развият молитвено чувство, като чрез заучаване на песни и молитви от богослужението съдействаме у тях да се формира трайно впечатление кое е най-важното при пребиваване в храма, а именно молитвата;
• да развият любов към знанието, което просвещава ума – чрез четене на книги и разговори по вълнуващи ги теми;
• да задълбочат усета и стремежа си към доброто, за да започнат да придобиват отрано истински християнски добродетели – като им се поднасят примери от реалния живот, четат се жития и поучителни приказки, правят се интересни паралели между тях;
• да почувстват истинската грижа на нас, родителите не само за тялото, но и за безсмъртната им душа, което се преподава само чрез проявената към тях самите разсъдителност, такт, любов и всеотдайност;
• да вникнат постепенно в смисъла на основни нравствени понятия като „истина“, „вяра“, „доверие“, „достойнство“, „чест“, „дълг“, „любов“, „милосърдие“ , разяснявани от позициите на православния светоглед. Всяка конкретна тема ще предлага паралели между съвременните разбирания на тези основни понятия в светлината на съвременните технологии и на фона на медийната среда, от една страна, и техният смисъл от православна гледна точка включително и в историческа ретроспекция, от друга.

Крайната цел на заниманията е, с Божия помощ, да се изгради трезво и устойчиво възприятие за света и най-вече да се формира осмислен стремеж на децата и юношите към вникване в истините на Христовото Евангелие и живот според тях.

Новите ученици могат да се присъединят към занятията без предварително записване, като се представят на преподавателите в деня на откриване на учебната година или всеки следващ учебен ден.

Очакваме ви!