Пряко предаване на богослужението от катедрален храм „Успение Богородично“

 

Неделя Сиропустна. Възпоменание на Адамовото изгонване от рая. Неделя на прошката

10 март (н.ст.) / 25 февруари (ст.ст.) - Девети час, великопостна Вечерня и малко повечерие с чин на Всеопрощението - 17:30 ч.