Тропaрь, гла1съ д7:

  Дёвственною чcтото1ю бг7осло1віе свы1ше стzжа1въ,* сто1лпъ правосла1віz я3ви1лсz є3си2,* па1ству твою2 въ вёрэ ўтверди1лъ є3си2 аплcьстэй,* въ любви2 и4стинствовавъ, бл7года1ть nби1льную t бг7а пріsлъ є3си2:* тёмже и3сточа1еши и3сцэлє1ніz и3 то1ки чуде1съ,* съ вёрою и3 любо1вію притека1ющымъ къ тебЁ,* серафjме, џтче на1шъ возлю1бленне.

Конда1къ, гла1съ з7:

  Преwбрази1всz въ по1двизэхъ бл7гочестіz,* nби1льнэ пріsлъ є3си2 w3заре1ніе д¦а,* и3 ћкw свэти1ло возжже1нное,* мра1къ є3ретjческій разгна1лъ є3си2:* тёмже и3 въ де1нь торжества2 правосла1віz* къ предвёчному tтше1лъ є3си2 свЁту хрcту:* є3го1же моли2 w3 душа1хъ на1шихъ.

 

Фотоалбум

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura