09/22.01. Неделя XXXI след Петдесетница. Гл. 6. Мчк Полиевкт.

Възкресно бдение в период на попразненство в съчетание със служба без празничен знак.

 

На ІХ час

Тропар и кондак на празника.

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Октоиха.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

4 на гласа,

3 на празника,

3 на мъченика.

„Слава“ на мъченика,

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника на реда.

Тропари: „Богородице Дево...“ (2) и на празника (1).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на празника.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След І стихословие на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - ІХ. След 50-ти псалом „Слава“ „Молитвами апостолов...“ и до канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На празника II на 4

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

На мъченика на 4

припев: „Святый мучениче Полиевкте, моли Бога о нас“.

Катавасия на празника „Глубины открыл есть дно...“.

След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак и икос на мъченика, седален на мъченика, „Слава и ныне“ на празника.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен – IХ, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на празника.

На хвалитните стихири на 8.

4 възкресни.

4 на празника от утринни стиховни, със славата.

„Слава“ евангелска стихира – IХ,

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

 

На часовете

На І и VІ час. Тропари: възкресен, „Слава“ на празника. Кондак на празника.

На ІІІ и ІХ час. Тропари: възкресен, „Слава“ на мъченика. Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На празника песен 4 на 4.

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, на празника, на мъченика.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на празника.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на празника, на храма и на мъченика.

Кондаци: възкресен, на празника, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на празника, на храма и на мъченика.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на мъченика, „И ныне“ на празника.

Прокимен и Алилуиа на неделята след Богоявление и на празника.

Апостол и Евангелие на неделята след Богоявление.

Причастен възкресен „Хвалите Господа с небес” и на празника.

Задостойник на празника.