06/19.01. Богоявление

Господски празник

 

На великото повечерие

Началото на повечерието е с каждение както на бдение. След края на каждението се затварят Царските двери и се гасят светлините.

Пее се „С нами Бог...“

След І Трисвятое се пее тропар на празника.

След ІІ Трисвятое се пее кондак на празника.

След Славословието се излиза за лития в притвора на храма.

На литията стихири на празника.

„Слава“ на празника, „И ныне“ на празника.

След литията повечерието завършва по начина, по който завършват обикновено вечерните на всенощно бдение.

На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника.

„Ныне отпущаеши...“ Трисвятое, „Отче наш...“ Тропар на празника (3).

 

На утренята

„Бог Господь“ на гл. 1, тропари на празника (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови, седални на празника.

Полиелей, величание и избран псалом на празника. Седален на празника.

„От юности моея...“. Прокимен и Евангелие на празника. След 50 псалом вместо „Молитвами...“ има празнични стихири.

Канони на празника тропари на 12.

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“

Ирмос „Глубины открыл есть дно...“.

Катавасия - ирмосите на първия канон „Глубины открыл есть дно...“.

След 3 песен: ипакои на празника.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: Има традиция дяконът или свещеникът да казва първия припев „Величай душе моя...“, след което ликът запява ирмоса на първия канон „Недоумеет...“. Тропарите на първия канон се четат по веднъж с дадените към тях припеви.

На втория канон пеем така:

Първи припев „Днесь Владыка...“ и ирмос „О паче ума...“

Припеви „Днес Иоанн крещает...“ и „Днесь Владыка...“ с тропара „Уведехом...“

Припев „Днесь Владыка свыше...“ с тропара „Помазуеши совершая...“

Припев „Днесь Владыка прииде...“ с тропара „Помазуеши совершая...“

Припев „Днесь Владыка крещение...“ с тропара „Помазуеши совершая...“

След това като катавасия се изпяват двата ирмоса с указаните към тях припеви.

Светилни: на празника, „Слава“ на празника, „И ныне“ на празника.

На хвалитните стихири на празника на 4.

„Слава“ на празника „И ныне“ на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.

 

На часовете

Тропар на празника. Кондак на празника.

 

На литургията на св. Йоан Златоуст.

Антифони на празника.

След входа: тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Вместо Трисвятое – „Елици во Христа крестистеся...“.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.

 

Велик Богоявленски водосвет

В средата на храма се приготвят: маса с водосветен купел, водосветен кръст върху хавлиена бяла кърпа, кропило (или китка) върху поднос, малко напрестолно Евангелие, свещ за служещия свещеник, ковшици за отпиване на светена вода. На масата трябва да има място за поставяне на напрестолния кръст.

След заамвонната молитва, свещеникът три пъти прекадява напрестолния кръст, вдига го и държейки го на главата си излиза, предхождан от свещоносец с кадило при водосветните съдове и поставя кръста на масичката. В това време се пеят тропарите „Глас Господень...“.

Свещеникът взима запалената свещ и извършва каждение на водата, иконостаса и молещите се.

Паремии. Ако няма дякон, по време на паремиите се прочита тайната молитва, дадена на мирната ектения.

Апостол. Малко каждение.

Евангелие. След прочитане на Евангелието свещта се отдава.

Мирна ектения. Тайната молитва трябва да се прочете по време на паремиите.

Молитви за освещаване на водата. „Во Иордане...“ пее се три пъти от свещеника, като потапя водосветния кръст във водата. Тропарят се повтаря от певците. В това време свещеникът поръсва от място на четирите посоки (може и олтара и целия храм – практика), отпива от водата и поръсва присъстващите.

„Слава и ныне“ „Воспоим вернии“ на гл. 6 – свещеникът с кръст на главата се прибира в олтара предвождан от свещоносец с кадило.

„Буди Имя Господне...“ (3). „Слава и ныне”

„Благословлю Господа...“ и завършек с празничен отпуст. Раздава се нафора (дори ако преди това се е отпивало от св. Вода).

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза