29.05./11.06. Неделя І след Петдесетница, на всички светии. Гл. 8.

Възкресно бдение в съчетание със служба на всички светци.

Службата на дневните светци се пренася на повечерие или се служи друг ден.

 

На IХ час

Тропар и кондак на празника.

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Триода.

Отпустителен възкресен тропар на 8 гл., „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на 8 гл.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10

„Слава“ на светиите.

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на светиите.

Лития. Стихира на храма и на светиите.

„Слава“ на светиите. „И ныне“ богородичен на реда.

На стиховните стихири от Триода – възкресни.

„Слава“ на светиите. „И ныне“ богородичен на реда.

Тропари: „Богородице Дево“ (2), на светиите (1).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на светиите, „И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.

Стихословия редови, седални от Триода.

Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои, степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - I.

„Воскресение Христово видевше“ (1). 50 псалом. „Слава“ „Молитвами апостолов...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“. Възкресна стихира.

Канони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев „Слава Господи, святому воскресению Твоему“.

Кръстовъзкресен на 2

припев „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и Воскресению“.

Богородичен на 2

припев „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На светиите на 6

припев „Вси святии, молите Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя...“.

След 3 песен: Седален на светиите, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ богородичен на реда.

След 6 песен: кондак и икос на светиите

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

Малка ектения.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - I, „Слава“ на светиите, „И ныне“ богородичен от Триода.

На хвалитните стихири на 8.

5 възкресни на реда в Триода.

3 на светиите с допълнителните си стихове.

„Слава“ евангелска стихира I.

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар на възкресен „Воскрес из гроба...“.

 

На часовете

Тропар възкресен, „Слава“ на светиите.

Кондак на светиите.

 

На литургията

Блаженства на 8.

На гласа на 4.

На светиите песен 6 на 4.

След входа:

Тропари: възкресен и на светиите.

Кондаци: „Слава и ныне“ на светиите.

Прокимен възкресен със стиха си, и на светиите.

Апостол и Евангелие на светиите.

Алилуия на светиите.

Евангелие на деня и на светиите - Мат. зач. 10.

Причастен: „Хвалите Господа...“ и „Радуйтеся...“.