23.05./05.06. Понеделник на I-та седмица след Петдесетница. Свети Дух.

 

На ІХ час

Началото е с „Приидите поклонимся“. Ако има по-голяма пауза – с Трисвятое, но все още без „Царю небесный“.

След „Отче наш“, по време на кондака, ореховите клонки се поръсват със светена вода (няма молитва, не се казва нищо при поръсването) и се раздават при благословението след вечернята.

В края на часа, олтарната завеса се отваря.

В началото на завършващата молитвата на часа започва празничен трезвон, който спира при началния възглас на вечернята.

 

На вечернята

Приготвя се Триод за свещеника.

Начален възглас.

„Царю Небесный“ - изпява се и веднага „Приидите поклонимся...“.

103 псалом.

Велика ектения - има прошения, които трябва да се вземат от Триода.

На „Господи воззвах“ стихири на 6 – от хвалитните от утренята на празника.

„Слава и ныне“ „Царю небесный...“.

Вход с кадило. Велик прокимен.

І малка ектения с коленопреклонни молитви.

ЗРИ: На прошенията следващи коленопреклонните молитви, да не се изпусне думата „возстави“.

Сугуба ектения.

ІІ малка ектения с коленопреклонни молитви.

„Сподоби Господи...“.

ІІІ малка ектения с коленопреклонни молитви.

Царските двери се затварят.

Просителна ектения.

Стиховни стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

„Ныне отпущаеши...“, Трисвятое, „Отче наш...“.

Царските двери се отварят.

Тропар на празника.

Свещеникът излиза през отворените царски двери.

Отпуст – особен.

 

На повечерието

Канон към св. Дух. Кондак на празника.

 

На полунощницата

Празнична. След I Трисвятое – тропар на празника, след II Трисвятое – кондак на празника. Не казваме заупокойните молитви и тропари, както и атонския завършек.

 

На утренята

Обичайно начало за славословна служба.

На „Бог Господь“ тропар на празника (2), „Слава и ныне“ тропар на празника.

Стихословия редови. Седални от Триода.

Канони:

На празника гл. 7 с ирмоса на 8

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

На празника гл. 4 на 6

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

Катавасия на празника след всяка песен.

След 3 песен седален към св. Дух „Всесвятый Дух“ от понеделник сутрин, „Слава и ныне“ повтаряме го.

След 6 песен кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“.

След 9 песен не пеем „Достойно есть...“

Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия светилен на празника.

На хвалитните стихири на 4, на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.

Празничен отпуст.

 

На часовете

Тропар и кондак на празника.

 

На литургията

Изобразителни антифони.

На блаженствата:

Песен 3 от първия канон на празника на 4.

Песен 6 от втория канон на празника на 4.

Входен стих на празника.

След входа тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Пеем Трисвятое.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на деня.

Задостойник на празника.