22.05./04.06. Неделя VIII след Пасха. Глас 8. Петдесетница.

Господски празник.

 

За неделната служба се приготвят орехови клонки за благословение на богомолците. Те ще се осветят на девети час след литургията в неделя.

 

На ІХ час

Начален възглас, Трисвятое, „Отче наш“ и до края по обичая.

Тропар „Глубиною мудрости...“. Кондак „Со святыми...“.

 

На малката вечерня

Стихири и тропар от Триода.

 

На великата вечерня

„Блажен муж...“.

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.

На литията стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Тропари: на празника (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови. Седални от Триода.

Полиелей. Величание (пее се четири пъти) и избран псалом на празника. Малка ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го. „От юности моея...“, прокимен и Евангелие на празника. Евангелието не се изнася в средата на храма за поклонение.

Не пеем „Воскресение Христово видевше“, а направо 50 псалом. „Слава“ „Молитвами апостолов...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ стихира на празника „Царю небесный...“.

Канони – тропари на 12:

На празника гл. 7

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

На празника гл. 4

припев: „Пресвятая Троице Боже наш, слава Тебе“.

Катавасия „Божественным покровен...“.

След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Няма празничен припев преди ирмоса.

Малка ектения.

Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия светилен на празника.

На хвалитните стихири на 6 на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.

 

На часовете

Тропар и кондак на празника.

 

На литургията

Антифони на празника.

Входен стих.

Вместо Трисвятое – „Елицы во Христа...“.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.

След отпуста на литургията царските двери и завесата се затварят.

Службата продължава с 9-ти час и вечерня на Свети Дух.