31.07./13.08. Неделя X след Петдесетница. Гл. 1. Предпразненство на изнасянето на Честния Кръст Господен. Св. прав. Евдоким Кападокийски.

Възкресно бдение в съчетание с шестирична служба.

 

На ІХ час

Тропар и кондак на апостолите.

 

Малка вечерня

Стихири и тропари от Октоиха.

 

Велика вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10.

4 на гласа,

3 на Кръста,

3 на светията (съединяваме и Славата, като стихира).

„Слава” на Кръста, дадена на „И ныне” „Днес яко воистину...”

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Литията не служим.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на Кръста.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на светията, „И ныне“ на Кръста.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След първото стихословие, на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - Х. До канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому воскресению Твоему“.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас.“

На Кръста на 4

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному.“

На светията на 4

припев: „Светий праведни Евдокиме, моли Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя“.

След 3 песен: кондак и икос на светията, седален на светията, „Слава и ныне“ на Кръста.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

Славата от утренните стиховни на праведния може да се прочете като тропар към канона му.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - Х, „Слава” на светията, „И ныне“ на Кръста.

На хвалитните стихири възкресни на 8

„Слава“ евангелска стихира - Х.

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

 

На часовете

На I и VI час, Тропар възкресен, „Слава“ на Кръста

На III и IX час, Тропар възкресен, „Слава“ на светията

Кондак само възкресен.

 

На литургията

Блаженства на гласа на 8

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, на Кръста и на светията.

Кондаци: „Слава“ на светията, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на Кръста, на храма и на светията.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на светията, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на Кръста, на храма и на светията.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на светията, „И ныне“ „Предстательство християн...“

Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на светията.

Апостол и Евангелие – на деня и на светията.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза