19.06./02.07. Неделя ІV след Петдесетница. Гл. 3. Св. ап. Иуда, брат Господен. Преп. Паисий Велики. Мчк Зосим, воин Созополски (II в.). Свт. Иоан, архиеп. Шанхайски и Сан-Франциски († 1966).

Възкресна служба в съчетание с полиелейна служба.

Службата на свт. Иоан Шанхайски четем предишния ден.

 

На ІХ час

Тропар и кондак на мъченика.

 

Малка вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава“ на апостола.

„И ныне“ малък догматик на владеещия глас.

На стиховните възкресна стихира, стихирите на апостола от великата вечерня.

„Слава“ на апостола – стихирата след 50 псалом. „И ныне“ богородичен по гласа на славата.

Тропари: Възкресен, „Слава“ на апостола, „И ныне“ богородичен отпустителен възкресен по гласа на славата.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

4 на гласа,

6 на апостола.

„Слава“ на апостола.

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на апостола.

Лития не служим.

На стиховните възкресни стихири на гласа.

„Слава“ на апостола.

„И ныне“ богородичен по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари възкресен (2), „Слава“ на апостола, „И ныне“ богородичен възкресен отпустителен по гласа на славата.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. На седалните след І стихословие на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Полиелей. Величание (2) и избран псалом на апостола. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седални на апостола, дадени след катизмите без богородичните, „Слава“ полиелейният му седален, „И ныне“ богородичен на реда. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно – IV. До канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.

Кръстовъзкресен на 2

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и воскресению “.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На апостола на 6

припев: „Святый апостоле Иудо, моли Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя...“

След 3 песен: кондак и икос на апостола, кондак на апостола след ІІІ песен, седален на апостола, „Слава и ныне“ богородичен на реда.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - IV, „Слава“ на апостола, „И ныне“ богородичен на възкресния светилен.

На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4.

На апостола на 4 със славата и припевите от вечерните стиховни.

„Слава“ Евангелска стихира – IV.

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

 

На часовете

Тропар възкресен, „Слава“ на апостола.

На I и VI час: Кондак на апостола.

На III и IX час: Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На апостола песен 3 на 4.

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, на апостола.

Кондаци: „Слава“ на апостола, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на храма, на апостола.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на апостола, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на храма, на апостола.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на апостола, „И ныне“ „Предстательство христиан...“

Прокимен, Алилуия и причастен - на гласа и на апостола.

Апостол и Евангелие - на неделята и на апостола.