05/18.02. Вселенска задушница в събота Месопустна. Попразненство на Сретение Господне. Гл. 1. Мчца Агатия.

Службата на вселенския светец се прочита друг ден на повечерие. Службата на попразненството се оставя (Устав за 02.ІІ., ІХ Маркова глава, ІV „Зри”).

 

На IX час

Тропари на празника (Сретение), „Слава” на преподобния.

Кондак на празника.

 

На вечернята

На „Господи воззвах“ стихири на 6.

3 от Октоиха - ІV, V и VІ от мъченичните (за I глас, това са последните три стихири от писаните на „Господи воззвах“ в Октоиха) и 3 от Триода.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ догматик на отдаващия се глас.

Алилуия на гл. 8 със заупокойните стихове:

„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и род.“

„Души их во благих водворятся.“

„Сподоби Господи...“, просителна ектения.

На стиховните стихири от Октоиха - дадените на стиховните: първия мъченичен „Прехвальнии мученици...“ и двата мертвени „Кая житейская сладост...; Никтоже безгрешен...“ с покойните стихове:

„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и род.“

„Души их во благих водворятся.“

„Слава“ от Триода, „И ныне“ богородичен от Триода на реда.

Тропари: „Глубиною мудрости...“ „Слава и ныне“ „Тебе и стену...“.

Сугуба ектения и отпуст.

 

На панихидата

Според устава служим панихида на която четем канон покоин от Октоиха на гласа. Ирмосите не пеем. След ІІІ, VІ и ІХ песен: катавасии – ирмосите на канона на гласа.

Съществува практика панихидата да се служи след отпуста на литургията. Отслужва се по требника, без да се пее канон от октоиха.

 

На повечерието

Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На полунощницата

Oбикновена съботна.

 

На утренята

„Аллилуиа“ гл. 8 със заупокойните стихове „Блажени яже избрал и приял еси Господи.“

„Память их в род и род...“ „Души их во благих водворятся.“

Тропари: „Глубиною мудрости...“ (2) „Слава и ныне“ „Тебе и стену...“.

На 16 катизма: След катизмата - малка ектения. Седални от Октоиха за гл. 1.

Пропускаме първия мъченичен. Четем втория: „Яко добрии воини...“, и третия „Ранами святых...” стих: „Дивен Бог во святых своих Бог Израилев“ и ІV мъченичен: „Мученики христовы...”, покоин стих: „Блажени яже избрал и приял еси Господи и память их в род и род“ и покоин седален: „Смертную державу Христе упразднив...“.

„Слава и ныне“ богородичния след второто стихословие „Едина крепкая и теплая...“.

На седалните се премества панихидника в средата на храма (може и по-рано), а духовенството излиза и застава пред него.

На 17 катизма: Докато се чете катизмата панихидникът се кади непрекъснато.

Първа статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“

Стиховете преди и след славите се изпяват по веднъж.

Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.

Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец и братий наших зде лежащих и повсюду православных христиан преставльшихся...“ (Виж Типикона за Събота Месопустна). По устав не се поменават имена. Според енорийската практика, ако не се е служила панихида след вечернята и настоятелят пожелае - се поменават. Докато свещеникът чете тайно „Боже духов...“ пеем 40 пъти „Господи помилуй“. След възгласа малко каждение - панихидник, иконостас, лик, предстоящи.

Втора статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“.

Стиховете преди и след славите се изпяват по веднъж.

Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.

Евлогитарий - пълно каждение.

Малка заупокойна ектения след евлогитария, като докато свещеникът чете тайно „Боже духов...“ пеем 40 пъти „Господи помилуй“.

Седални от Триода гл. 5 „Покой, Спасе наш...“, „Слава и ныне“ „От Девы возсиявый...“. След седалните духовенството отдава свещите и влиза в олтара.

Канони:

На храма на 6

От Триода на 8

припев: „Упокой, Господи, души усопших раб Твоих“.

Катавасия „Песнь возслем...“.

Пее се втора песен от Триода. Ирмос от Триода на 8 гл.

След 3 песен: Обикновена малка ектения. Седален от Триода, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ богородичен.

След 6 песен: Малка заупокойна ектения с кадило, следва „Со святыми упокой...“ и икос „Сам един еси безсмертный...“ - каждение. След каждението се благославя коливото. След икоса духовенството отдава свещите и се прибира в олтара. Прибира се панихидника от средата на храма на своето място.

На 9 песен: Честнейшую.

След 9-та песен не се пее „Достойно есть“.

Малка ектения.

Светилни от Триода „Слава“ другия, „И ныне“ богородичен на реда.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4 от Триода.

„Слава“ мертвен, „И ныне“ богородичен на реда.

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири покойни подобни от Октоиха със стиховете си.

„Слава“ от Триода, „И ныне“ богородичен от Триода.

Тропари: „Глубиною мудрости...“ „Слава и ныне“ „Тебе и стену...“.

 

На часовете

Тропар „Глубиною мудрости...“. Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На литургията

Блаженства на 8.

От канона от Триода песен 3 на 4, и песен 6 на 4.

На Входа „... во святых Дивен Сый...”

След входа:

Тропари: „Глубиною мудрости...“.

Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Тебе и стену...“.

Прокимен на деня и за упокой.

Апостол и Евангелие на деня и за упокой.

Алилуия на деня и за упокой гл.6.

Вместо Задостойник – „Достойно есть...”

Пеем заупокойна ектения (има практика да не се поменават имена) и лития.

Отпуст „Христос Истинный Бог нашъ...”

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза