Що е църковно тайнство? Църковното тайнство е свещенодействие, при което посредством молитва и съответни богослужебни действия невидимо, но действително на православните християни се преподава възраждаща, освещаваща, спасяваща Божия сила, наричана благодат.

Първото Тайнство, което приема човек, за да стане член на Христовата Църква, е светото Кръщение. Лицата в съзнателна възраст, пристъпващи към светото тайнство Кръщение, следва да сторят това с вяра и с покаяние според Христовите думи в Евангелието: „покайте се, защото се приближи царството небесно” (Мат. 4:17) и „ който повярва и се кръсти, ще бъде спасен” (Марк. 16:16).

Тайнството кръщение е свещенодействие, при което вярващият чрез трикратно потапяне в осветена вода и призоваване името на Пресветата Троица – Отец, Син и Свети Дух, се умива от първородния грях и – ако е в съзнателна възраст – от всички лични грехове, извършени до кръщението, като се възражда духовно за живот според Божиите наредби.  

Без Кръщение човек не може да стане християнин и да се спаси, не може да влезе в царството Божие. В тайнството Кръщение човек получава от Бога Ангел пазител, който го съпътствува цял живот, внушава му добро, пази го от зло и чрез съвестта му го ръководи по пътя на спасението.

Младенците се кръщават по вярата на родителите и възприемниците, които поемат задължението да ги обучават в истините на православната вяра и да ги възпитават да живеят според духовно-нравствените начала на тази вяра.

Тайнството кръщение се извършва само веднъж и никога не се повтаря. То е духовно рождение. 

Непосредствено подир тайнството Кръщение се извършва тайнството Миропомазване. То дава на кръстения благодатна сила за възрастване и укрепване в християнския духовен живот. Чрез това тайнство кръстеният получава благоданите дарове на Светия Дух, които просвещават разума, та да познае истината, очистват чувствата, за да може християнинът да възлюби Бога и ближния, укрепват волята, за да може да върши той добри дела. Видимата страна на тайнството се състои в кръстообразно помазване със свето миро на определени части на тялото, при което се произнасят думите: „Печат на дара на Светия Дух, амин!”

За извършване на тайнството Кръщение е необходимо:

  1. Предварителен разговор на готвещия се да пристъпи към тайнството (ако е пълнолетен) със свещеник с цел оглашение т.е. запознаване с основните истини на православната вярата и подготовка за приемане на тайнството Кръщение.
  2. Предварителен разговор с родителите и кръстника при кръщение на младенец или на непълнолетен.
  3. Кръстче (изработено в църковно-православен стил) за носене на шията.
  4. Свещ за кръщавания.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза