18.09./01.10. Неделя XVII след Петдесетница. Гл. 8. Попразненство на Въздвижение. Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец.

Възкресна служба в съчетание с обикновена в период на попразненство на Господски празник.

 

На IX час

Тропар и кондак на празника.

 

На малката вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава и ныне“ малък догматик.

На стиховните – първата стихира на гласа, стиховните на празника от вечернята на 18.09.

„Слава и ныне“ славата от утринните стиховни на празника на 18.09.

Тропари: възкресен, „Слава и ныне“ богородичен отпустителен възкресен.

 

На вечернята

На „Господи воззвах“ стихири на 10.

4 на гласа,

3 на празника,

3 на преподобния.

„Слава“ на празника от 18.09.

„И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.

Лития не служим.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава и ныне“ на празника на реда от 18.09.

Тропари: „Богородице дево“(2) и на празника.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови, седални от Октоиха. След I стихословие на „Слава и ныне“, възкресен богородичен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно VІ и до канона всичко е възкресно.

Канони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава Господи, святому Воскресению Твоему.“

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице спаси нас.“

На празника на 4

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному “.

На преподобния на 4

припев: „Преподобние отче Евмение, моли Бога о нас.“

Катавасия на празника „Крест начертав Моисей...“.

След 3 песен: кондак и икос на празника, кондак на преподобния, седален на преподобния, „Слава и ныне“ седален на празника.

След 6 песен: кондак и икос на възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен VІ, „Слава и ныне“ на празника.

На хвалитните стихири на 8

4 възкресни.

4 на празника, от утренните стиховни с припевите си, като повтаряме първата.

„Слава“ евангелска стихира – VІ.

„И ныне“ „Преблагословенна еси“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

 

На часовете

Тропари възкресен, „Слава“ на празника.

На I и VІ час. Кондак на празника.

На III и ІХ час. Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10.

На гласа на 6.

На празника песен V и VІ на 4.

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, и на празника.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на преподобния, „И ныне“ празника.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на празника и на храма.

Кондаци: възкресен, на празника, „Слава“ на преподобния „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на празника и на храма.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на преподобния, „И ныне“ на празника.

Прокимен – на гласа и на Неделя след Въздвижение (съвпада с прокимена на празника)

Алилуия - на Неделя след Въздвижение (съвпада с прокимена на празника) и на гласа.

Апостол и Евангелие – на неделята след Въздвижение и на деня.

Причастен – възкресен и на празника.

Задостойник на празника.