08/21.09. Рождество на Пресвета Богородица.

Богородичен празник.

 

На ІХ час

Тропар на предпразненството, „Слава“ на мъченика. Кондак на предпразнеството.

 

На малката вечерня

Стихири и тропар на празника.

 

На великата вечерня

„Блажен муж...“.

На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8, като могат да се добавят две от литийните стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.

На литията стихири на празника, като изпускаме добавените към стихирите на „Господи воззвах“.

„Слава и ныне“ на празника.

На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Тропари: на празника (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови. Седални на празника.

Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ другия. „От юности моея...“, прокимен и Евангелие на празника, 50 псалом. „Слава“ „Молитвами Богородицы...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ и стихира на празника.

Канони два на празника гл. 2 и гл. 8 – тропари на 12

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

Катавасия „Крест начертав Моисей...“.

След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ повтаряме го.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Дяконът или свещеникът произнася „Величай душе моя...“ и ликът продължава „Яже прежде солнца...“.

Тропари с припева „Величай, душе моя преславное...“.

Втори припев: „Величай, душе моя от неплодове...“.

Ирмос: „Чужде матерем...“

Тропари с втория припев.

„Слава“ предпоследен тропар.

„И ныне“ последен тропар.

Припев: „Величай, душе моя преславное...“.

Катавасия: „Таин еси...“.

Припев: „Величай, душе моя от неплодове...“.

Катавасия: „Снедию древа...“.

Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ другия.

На хвалитните стихири на 4 на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.

 

На часовете

Тропар на празника, кондак на празника.

 

На литургията

Антифони изобразителни (както на обикновена неделна литургия).

Блаженства на 8.

Песен 3 от І канон на 4.

Песен 6 от ІІ канон на 4.

На входа за всички храмове

Входен стих: „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия ти...“.

Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.