09/22.10. Неделя XХ след Петдесетница. 3 след Нед. подир Въздвижение. на свв. отци от VII Вселенски събор в Никея (787 г.). Гл. 3. Св. ап. Иаков Алфеев.

Възкресно бдение в съчетание със служба на отците и с полиелейна служба.

 

На IX час

Тропар и кондак на преподобната.

 

На малката вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 4 на гласа.

„Слава“ на апостола от великата вечерня.

„И ныне“ малък догматик на владеещия глас.

На стиховните възкресна стихира, стихирите на апостола от великата вечерня.

„Слава“ на апостола от великата вечерня.

„И ныне“ Богородичен по гласа на славата.

Тропари: Възкресен, на отците, „Слава“ на апостола, „И ныне“ богородичен отпустителен възкресен по гласа на славата.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

3 на гласа,

3 на апостола,

4 на отците.

„Слава“ на отците,

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Паремии на отците 3 и на апостола 3.

На литията стихири на храма и хвалитните на апостола със славата.

„Слава“ на отците, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

На стиховните възкресни стихири на гласа.

„Слава“ на отците, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево“ (2) и на отците (1).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари възкресен, на отците, „Слава“ на апостола, „И ныне“ богородичен възкресен отпустителен по гласа на славата.

Стихословия редови. Седални от Октоиха.

Полиелей. Величание (2) и избран псалом на апостола. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Седални на апостола, без богородичните, „Слава“ полиелейния седален на апостола, „И ныне“ богородичен на реда. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно – IХ. До канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому воскресению Твоему“.

На апостола на 4

припев: „Святий апостоле Иакове, моли Бога о нас“.

На отците на 6

припев: „Святии отцы, молите Бога о нас“.

Катавасия „Отверзу уста моя...“

След 3 песен: кондак и икос на апостола, седален на отците, „Слава“ седален на апостола, „И ныне“ Богородичен на реда в Минея. (възкресните кондак и икос не се четат).

След 6 песен: кондак и икос на отците.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен – IХ, на отците, „Слава“ светилен на апостола, „И ныне“ богородичен на отците.

На хвалитните стихири на 8.

4 възкресни.

4 на отците.

„Слава“ на отците, „И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска стихира – IХ.

 

На часовете

На I час, тропар възкресен, „Слава“ на отците.

Кондак възкресен.

На III и IX час, тропар възкресен, „Слава“ на апостола.

Кондак на апостола.

На VI час, тропар възкресен, „Слава“ на отците.

Кондак на отците.

 

На литургията

Блаженства на 12.

На гласа на 4.

На отците песен 3 на 4.

На апостола песен 6 на 4.

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, на отците и на апостола.

Кондаци: на отците, „Слава“ на апостола, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на храма, на отците и на апостола.

Кондаци: на отците, „Слава“ на апостола, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на отците и на апостола.

Кондаци: на отците, „Слава“ на апостола, „И ныне“ „Предстательство христиан...“

Прокимен и алилуия на отците и на апостола.

Апостол и Евангелие на отците, на неделята и на апостола.

Причастен възкресен и на апостола.