21.11/04.12. Въведение Богородично.

Богородичен празник.

 

На ІХ час

Тропари: възкресен, „Слава“ на преп. Григорий.

Кондак на възкресен.

 

На малката вечерня

Стихири и тропар на празника.

 

На великата вечерня

„Блажен муж...“.

На „Господи воззвах“ стихири на празника на 8.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на реда.

На литията стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника.

На стиховните стихири на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Тропари: на празника (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: на празника (2), „Слава и ныне“ на празника.

Стихословия редови. Седални на празника.

Полиелей. Величание и избран псалом на празника. Малка ектения. Седален на празника, „Слава и ныне“ другия. „От юности моея...“, прокимен и Евангелие на празника, 50 псалом. „Слава“ „Днес храм одушевленный...“ „И ныне“ тойже, и стихира на празника.

Канони:

На празника гл. 4 и гл. 1 на 12

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

Катавасия „Христос раждается...“.

След 3 песен: седален на празника, „Слава и ныне“ другий.

След 6 песен: кондак и икос на празника.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Дяконът или свещеникът произнася „Ангели вхождения Пречистая...“ и ликът продължава „Яко одушевленному Божию кивоту...“.

Тропари с припевите на реда.

Втори припев: „Величай, душе моя приведенную во храм Господен...“.

Ирмос: „Светоносный облак...“

Тропари с втория припев. На реда в Минея са дадени специални припеви. Не се казва „Слава“ и „И ныне“.

Припев: „Ангели вхождения Пречистая...“.

Катавасия: „Таинство странное...“.

Светилен на празника (3).

На хвалитните стихири на 4 на празника.

„Слава и ныне“ стихира на празника.

Велико славословие. Тропар на празника.

 

На часовете

Тропар на празника, кондак на празника.

 

На литургията

Антифони изобразителни (както на обикновена неделна литургия).

Блаженства на 8.

Песен 3 от І канон на 4.

Песен 6 от ІІ канон на 4.

На входа за всички храмове

Входен стих: „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы, поющия ти...“.

Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Прокимен, Апостол, Алилуия, Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.