06/19.11. Неделя XXIV след Петдесетница, 7 след Нед. подир Въздвижение. Гл. 7. Свт. Павел изповедник, патр. Цариградски.

Възкресно бдение в съчетание с шестирична служба.

 

На ІХ час

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“.

Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Октоиха.

 

На вечернята

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 на гласа,

4 на светителя, като можем да добавим допълнителната му стихира от вечерните стиховни.

„Слава“ на светителя,

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

На стиховните стихири на гласа.

„Слава“ на светителя, „И ныне“ богородичен възкресен на стиховните по гласа на славата.

Тропари: „Богородице Дево...“ (3).

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава“ на светителя, „И ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар по гласа на славата.

Стихословия редови. Седални от Октоиха. След І стихословие на „Слава и ныне“ богородичен възкресен отпустителен тропар на владеещия глас.

Полиелей. Евлогитарий. Ипакои, степенни и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - ІІ. След 50-ти псалом „Слава“ „Молитвами апостолов...“ и до канона всичко възкресно.

Канони:

Възкресен с ирмоса на 4

припев: „Слава, Господи, Святому Воскресению Твоему.“

Кръстовъзкресен на 2

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному и воскресению.“

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На светителя на 6

припев: „Святителю отче Павле, моли Бога о нас“

Към някоя от песните на канона може да се добави славата от утринните стиховни.

Катавасия „Отверзу уста моя…“.

След 3 песен: кондак и икос на светителя, седален на светителя, „Слава“ втори седален на светителя, „И ныне“ богородичен на реда.

След 6 песен: кондак и икос възкресни.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - ІІ, „Слава“ на светителя, „И ныне“ богородичен на възкресния светилен.

На хвалитните стихири възкресни на 8.

„Слава“ евангелска стихира – ІІ,

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар възкресен „Днесь спасение...“.

 

На часовете

Тропари: възкресен, „Слава“ на светителя.

Кондак възкресен.

 

На литургията

Блаженства на 10:

на гласа – на 6

на светителя песен 3 на 4.

След входа:

При Господски храм

Тропари: възкресен, на светителя.

Кондаци: „Слава“ на светителя, „И ныне“ възкресен.

При Богородичен храм

Тропари: възкресен, на храма, на светителя.

Кондаци: възкресен, „Слава“ на светителя, „И ныне“ на храма.

При светийски храм

Тропари: възкресен, на храма, на светителя.

Кондаци: възкресен, на храма, „Слава“ на светителя, „И ныне“ „Предстательство христиан...“.

Прокимен, Алилуия и причастен – възкресни и на светителя.

Апостол и Евангелие – на деня и на светителя.