05/18.11. Архангелова задушница. Гл. 6. Мчци Галактион и Епистима.

Заупокойна служба, съединена със служба без празничен знак.

 

На XI час

Тропари на преп. Иоаникий, „Слава” на свещеномъченика. Кондак на преподобния.

 

На вечернята

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири на 6. 3 на мъчениците, 3 от октоиха - мъченичните - ІV, V и І (Христовых страстей...”) стихири от стихирите на „Господи воззвах“.

„Слава и ныне“ догматик на владеещия глас.

Прокимен на деня.

На стиховните стихири от Октоиха - дадените на стиховните – мъченичен „Страдавшии Тебе ради, Христе...“ и два пъти мертвения „Начаток ми и состав зиждителное Твое быст повеление...“ със стихове:

„Блажени яже приял и избрал еси Господи и память их в род и род“.

„Души их во благих водворятся“.

„Слава и ныне“ богородичен на реда.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“, „И ныне“ „Мати святая...“ - от минея – последните тропари при богородичните отпустителни за 2 глас.

По устав след вечернята се полага панихида.

На панихидата четем канон покоин от Октоиха без ирмоси. Припевите са дадени на първа песен. Катавасии – ирмосите на 3, 6 и 9-та песни. На панихидата поменаваме всички имена.

Съществува практика панихидата да се пее след отпуста на литургията. Отслужва се по требника, без да се пее канон от октоиха.

 

На повечерие

Не четем канон. Кондак „Со святыми упокой...“.

На полунощницата

Обикновена съботна.

 

На утренята

„Аллилуиа“ гл. 2 със заупокойните стихове „Блажени яже избрал и приял еси Господи“, „Память их в род и род...“ „Души их во благих водворятся“.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“ (2), „Слава“ „Помяни Господи...“, „И ныне“ „Мати святая...“.

На 16 катизма: След катизмата - малка ектения. Седални от Октоиха за гл. 4:

Пропускаме първия мъченичен. Четем втория: „Страдалческий подвиг претерпевше святии...“ и третия: „Страдалческое стояние в подвизе...“,

стих: „Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев...“ и четвъртия мъченичен: „Господи святых Твоих памят днес показася...“.

покоин стих: „Блажени яже избрал и приял Еси, Господи“ и покоин седален: „Воистину суета всяческая...“.

„Слава и ныне“ богородичен след II стихословие „От сердца воздыхания и от утробы приношу Ти...“.

На седалните се премества панихидника в средата на храма (може и по-рано), а духовенството излиза и застава пред него. Раздават се свещи.

На 17 катизма, докато се чете катизмата панихидникът се кади непрекъснато.

Първа статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Благословен еси Господи“.

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха преди средата се изпяват три пъти.

Малка заупокойна ектения. При парастасите поменаването на починалите е следното „Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих праотец, отец и братий наших зде лежащих и повсюду православных христиан...“ (Виж Събота Месопустна). След възгласа малко каждение – панихидник, иконостас, лик, предстоящи.

Втора статия:

Първите два стиха в началото се изпяват веднъж.

Постоянно се пее припев „Спасе, спаси мя“

Стихът преди и след славите се изпява.

Последните два стиха в края на катизмата се изпяват три пъти.

Евлогитарий – пълно каждение.

Малка заупокойна ектения след евлогитария. Седални, след които духовенството отдава свещите и влиза в олтара.

Седални гл. 5 „Покой, Спасе наш...“, „Слава и ныне“ „От Девы возсиявый...“ ( Виж в Октоиха I ч. след I глас и (или) II част след V глас, след Утренята за петък в указанията за „... о еже како подобает усопших последование“.)

Канони:

при Господски или Богородичен храм

На храма на 6.

На мъчениците на 4

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас“.

От Октоиха - първия на 4 със съответните припеви: „Святии мученицы...“, „Святителие христовы...“, „Слава“ и „И ныне“, като се пропуска заупокойният тропар даден на „Слава“.

При светийски храм

На мъчениците на 6

припев: „Святии мученицы, молите Бога о нас“.

На храма на 4

От Октоиха - първия канон на 4 със съответните припеви: „Святии мученицы...“, „Святителие христовы...“, „Слава“ и „И ныне“, като се пропуска заупокойният тропар даден на „Слава“.

Катавасия ирмосите на последния канон след 3, 6, 8 и 9 песни.

След 3 песен: Обикновена малка ектения. Кондак и седален на мъчениците, „Слава и ныне“ богородичен от Минея.

След 6 песен: Малка заупокойна ектения с кадило. Кондак „Со святыми упокой...“ и икос „Сам един еси безсмертный...“ - каждение. След каждението се благославя коливото. След икоса духовенството отдава свещите и се прибира в олтара. Прибира се панихидника от средата на храма на своето място.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

След 9-та песен не се пее „Достойно есть“.

Светилни от Октоиха „Иже и мертвыми и живыми...“, „Слава и ныне“ „Мы о тебе...“.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

На хвалитните стихири на 4 от Октоиха „Слава“ покоин „Болезн Адаму быст...“, „И ныне“ богородичен на реда.

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири покойни от Октоиха.

„Слава и ныне“ богородичен от Октоиха.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“.

„И ныне“ „Мати святая...“.

 

На часовете

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни Господи...“.

Кондак „Со святыми упокой...“.

 

На литургията

Блаженства на 6 от Октоиха.

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Помяни Господи...“

Кондаци: „Слава“ „Со святыми упокой...“, „И ныне“ „Тебе и стену...“ ( Виж в Окоиха I ч. след I глас и (или) II част след V глас, подир Утренята за петък в указанията за „...о еже како подобает усопших последование“.)

Прокимен, Апостол, Алилуия (гл. 8), Евангелие и причастен редови и заупокойни. Литургийните четива от Минея (ако има такива) се пропускат.

Пеем заупокойна ектения. Служим заупокойна лития.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза