25.03./07.04. Благовещение на Пресвета Богородица. Петък на VІ седмица на Великия пост.

Вечерта служим всенощно бдение, състоящо се от велико повечерие, утреня и първи час.

Сутринта служим 3 и 6 часове, изобразителни и Златоустова св. Литургия.

 

На великото повечерие

Преди началото светваме светлините и отваряме Царските двери.

След началния възглас свещеникът и дяконът извършват пълно каждение на храма (както на всенощно бдение). След каждението Царските двери се затварят (без да се затваря завесата) и се загасят светлините.

„С нами Бог...“ - светваме светлините.

След І Трисвятое – тропар на празника - светваме светлините. След тропара се гасят.

След ІІ Трисвятое – кондак на празника - светваме светлините. След кондака се гасят.

След славословието започва лития.

На литията стихири на празника.

„Слава и ныне“ на празника „Благовествует Гавриил...“

На стиховните стихири на празника с припевите си.

„Слава и ныне“ на празника „Днесь радость...“.

След „Отче наш“ тропар на празника (3).

„Буди имя Господне...“ (3) „Благословлю Господа...“ до „не лишатся всякого блага“.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропар на празника (2) „Слава и ныне“ тропар на празника.

Стихословия редови.

След първото стихословие няма ектения. Седален от Триода след I стихословие „Двоица посылается...“, „Слава“, седалния след II стихословие „Двоица ученик...“, „И ныне“ богородичен „При страсти сына чистая...“.

След второто стихословие има малка ектения. Седални на празника на реда.

След третото стихословие има малка ектения. Седални на празника на реда.

Полиелей. Величание и избран стих на празника. Седален на празника след полиелей „Гавриил с небесе...“, „Слава и ныне“ на празника „Послан бысть...“.

„От юности моея“. Прокимен и Евангелие на празника.

Петдесети псалом. „Слава“ „Молитвами Богородицы...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ Стихира на празника „Благовествует Гавриил...“. Литийна молитва, „Господи помилуй“ (12)

Канон:

Припев към канона на празника: „Пресвятая Богородице, спаси нас!“

В песните, където няма трипеснец:

На 1, 3, 4, 6 и 7 песни:

Канон на празника с ирмоса на 14. Катавасия на празника.

На 5, 8 и 9 песни:

Канон на празника с ирмоса на 6.

Трипеснец от Триода на 8. Катавасия от Триода.

След 3 песен първия седален на празника,

„Слава и ныне“ втория седален на празника.

След 6 песен кондак и икос на празника.

На 9 песен не пеем „Честнейшую“.

Припев на празника и ирмос на празничния канон.

След това към тропарите на канона на празника пеем празничния припев. Към тропарите на трипеснеца от Триода припевът е „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.“, „Слава“ и „И ныне“. Към първия богородичен от трипеснеца пеем припева на празника.

След 9 песен катавасия от Триода. След това пеем припев на празника и ирмоса на девета песен от празничния канон.

Няма „Достойно есть“.

Светилен на празника (2), „Слава и ныне“ втория светилен на празника.

„Всякое дыхание...” пеем само него. На хвалитните четем стихири на 4 на празника.

„Слава и ныне“ на празника „Еже от века таинство...“.

Ежедневно славословие.

На стиховните стихири от Триода – два пъти самогласния и мъченичния с припевите от часослова.

„Слава и ныне“ на празника „Да веселятся небеса...“.

„Благо есть...“ (1).

След „Отче наш...“ тропар на празника

Сугуба ектения. След възгласа на ектенията и „Премудрость“, лик: „Благослови“, четец: „Небесный Царю...“, 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин и след „Аминь“ веднага „Приидите поклонимся...“.

 

На I час

Редова катизма. Тропар и кондак на празника. Накрая 3 поклона и веднага „Христе, Свете Истинный...“ и отпуст. „Богохранимую...“.

 

На III, VI и IX часове.

Редови катизми. Тропар и кондак на празника. Не правим поклони.

На VI час прокимни и паремия от Триода.

 

На Изобразителните

Блаженствата се четат. Не се казва припева „Помяни нас, Господи“. Не се четат Символът на вярата и 33 псалом.

След „Отче наш...“ кондак на празника. „Господи помилуй“ (40), „Слава и ныне“ „Честнейшую...“ и 3 поклона. „Всесвятая Троице...“

„Премудрость“ и Отпуст.

„Господи помилуй“ (3).

 

На Вечернята с литургия на св. Йоан Златоуст

След началния възглас, „Слава Тебе, Боже наш...“, Трисвятое, „Отче наш...“, 103 псалом. Не четем катизма. Не правим поклони.

На „Господи воззвах...“ стихири на 10.

От Триода на 5, самогласния от вечерните стиховни, пропускаме мъченичния и четем останалите подобни от „Господи воззвах“, като съединяваме последните две. На празника на 5 „В шестый месяц...“, със стихирите на архангела заедно с допълнителната му стихира „Света сый исполнен...“ със съответния припев към нея от минея.

„Слава и ныне“ на празника „Послан бысть...“.

Вход с Евангелие. Прокимен и паремии от Триода на деня. Паремии на празника (дадени преди великото повечерие) „Исхода“ - „Вниде Моисей...“ и „Притчей“ - „Господь созда мя...“.

Малка ектения и Трисвятое.

Прокимен, Апостол, Алилуия (на гл. 1-ви, както е дадено в Минея, в Апостола е на гл. 6-ти), Евангелие и причастен на празника.

Задостойник на празника.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза