24.03./06.04. Предпразненство на Благовещение на Пресвета Богородица.

 

Ако не се служи Преждеосвещена света литургия

На вечернята

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 3 (първите три) и на предпразненството на 3.

„Слава и ныне“ на предпразненството.

Прокимен и паремии от Триода.

„Сподоби Господи“.

На стиховните – стихири от Триода.

„Слава и ныне“ на предпразненството.

След „Отче наш“ – великопостен завършек на вечернята.

 

Ако се служи Преждеосвещена света литургия

Катизма 18.

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 от Триода (самогласен (2), мъченичен и подобни)

4 на предпразненството (първата повтаряме).

„Слава и ныне“ на предпразненството.

Вход с кадило. „Свете тихий...“

Прокимен и паремии от Триода.

До края на св. Преждеосвещена Литургия обичайно.

 

На великото повечерие

Канони на Отданието на БЛаговещение и на св. арх. Гавриил от 26. ІІІ.

 

На полунощницата

Обикновена (великопостна).

 

На утренята

Алилуиа и троични на гласа. Редови катизми. Редови седални. Няма малки ектении.

Литийна молитва. „Господи помилуй“ (12).

Канони: на предпразненството гл. 4 на 6 с ирмоса,

И от Триода по техния чин

В песните, където няма трипеснец:

На 1, 3, 5, 6 и 7 песни:

Канон на предпразненството с ирмоса на 6 (изпълнява се като в събота). В края на 6 песен катавасия – ирмоса на канона на предпразненството.

На 4, 8 и 9 песни:

Канон на предпразненството на 6 и два трипеснеца от Триода на 8. Катавасия от Триода.

Библейски песни във великопостната им редакция.

След 3 песен седален на предпразненството, „Слава и ныне“ на предпразненството - втория.

След 6 песен кондак на предпразненството.

Не пеем „Достойно есть...“.

Светилен троичен на гласа.

„Хвалите Господа с небес...“ и хвалитни псалми.

Ежедневно славословие.

Стиховни от Триода на реда.

„Слава и ныне“ на предпразненството на реда.

„Благо есть“ (2) и обикновен великопостен завършек.

На часовете

Великопостен чин.

Кондак на предпразненството.

 

На изобразителните

В Господски храм: на храма, на деня, „Слава” „Со святыми упокой” „И ныне” Кондак на предпразненството.

В Богородичен храм: на деня, „Слава” „Со святыми упокой” „И ныне” Кондак на предпразненството.

В светийски храм: на деня, на храма, „Слава” „Со святыми упокой” „И ныне” Кондак на предпразненството.

 

На вечернята

Катизма не четем.

На „Господи воззвах“ стихири на 8

3 от Триода,

5 на празника, като повтаряме първите две стихири.

„Слава и ныне“ стихира на празника „Послан бысть...“.

Вход. „Свете тихий...“.

Прокимни и паремии от Триода – 2. Паремии на празника – 3.

„Сподоби Господи...“. Просителна ектения.

Стиховни от Триода, „Слава и ныне” на предпразненството „Днес радост...”.

„Ныне отпущаеши”, тропар на празника, ектения, 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин. Отпуст.

На трапезата – вино и елей.