19.03./01.04. Събота на петата седмица. Похвала на Пресвета Богородица.

 

На вечернята в петък сутрин

Ако се служи света литургия

Катизма 18

На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода.

„Слава и ныне“ богородичен на реда.

Вход. Прокимен и паремии на реда.

И до края – обичайното последование на Преждеосвещената св. Литургия.

Ако не се служи света литургия

На „Господи воззвах“ стихири на 8 на Пресвета Богородица І (3 пъти), ІІ (3 пъти) и ІІІ (2 пъти). „Слава и ныне“ богородичен на реда.

На стиховните самогласния (2) и мъченичния.

„Слава и ныне“ „Языка егоже не ведяше...“ от събота на хвалитните.

След „Отче наш...“ тропар на Похвала „Повеленное тайно...“

Сугуба ектения. И след възгласа: „Сый благословен...“, „Господи и Владыко...“ с 3 поклона. „Всесвятая Троице...“, „Буди имя Господне...“ (3), 33 псалом.

„Достойно есть...“ и отпуст.

След вечернята не служим заупокойна лития. Отслужили сме я след I час.

 

На малкото повечерие

Няма канон. Кондак „Взбранной воеводе...“. Няма поклони.

 

На полунощницата

Празнична със съботната катизма и молитва. След I Трисвятое – тропар на Пресвета Богородица, след II Трисвятое – кондак на Пресвета Богородица. Няма заупокойна молитва „Помяни Господи...“ и атонски завършек.

 

На утренята

Началото е със „Слава Тебе Боже наш...“ и „Царю Небесный...“.

На „Бог Господь“ тропар „Повеленное тайно...“ (2), „Слава и ныне“ отново същия.

Катизма ХVІ. Малка ектения. Вместо седален се пее:

„Взбранной Воеводе...“ пълно каждение на храма.

Първа статия на акатиста.

„Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“ ХVІІ катизма. Малка ектения. Вместо седален се пее:

„Взбранной Воеводе...“ малко каждение.

Втора статия на акатиста.

„Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“ 50 псалом.

Канон:

Не четем библейски песни.

От 1 до 5 песни

При Господски храм

Канона на храма с ирмоса на 6.

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) на 6.

При Богородичен храм

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 12.

При светийски храм

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.

Канона на храма на 6.

От 6 до 9 песни – оставяме канона на храма и четем четирипеснец.

За всички храмове

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.

Четирипеснец на 8.

Припевите на четирипеснеца са:

на Първия: I – св. Мученицы..., II – св. Мученицы..., III – упокой Господи душы..., IV Пресветая Богородице....

На Втория : I – св. Мученицы…, II – св. Мученицы..., на III – Слава, на IV – И ныне, и допълнителни тропари с припевите си.

След ІІІ песен малка ектения.

„Взбранной Воеводе...“ малко каждение.

Трета статия на акатиста.

Седален от Триода.

След 6 песен малка ектения.

„Взбранной Воеводе...“ пълно каждение.

Четвърта статия на акатиста.

След като се изпее „Взбранной Воеводе“ в края на акатиста може да се включи кратка сугуба ектения с имена, молитва към Пресвета Богородица и величание. По време на величанието всички могат да минат да се поклонят пред иконата.

На 9 песен пеем „Честнейшую...“.

Катавасии:

От 1 до 5 песни „Отверзу уста моя...“

От 6 до 9 песни на гл. 5 от Триода.

Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия светилен.

На хвалитните стихири на 4 на Пресвета Богородица

„Слава и ныне“ на реда.

Велико славословие. Тропар „Повеленное тайно...“. Ектении.

Отпуст обикновен съботен.

На часовете

Тропар и кондак на празника.

 

На литургията

Блаженна от канона на Акатиста песен ІІІ и VІ на 8.

След входа „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы...“

При Господски, Богородичен и светийски храм

Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Прокимен, Алилуия и причастен на Пресвета Богородица.

Апостол и Евангелие на деня и на Пресвета Богородица.

Не служим нищо заупокойно.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза