19.03./01.04. Събота на петата седмица. Похвала на Пресвета Богородица.

 

На вечернята в петък сутрин

Ако се служи света литургия

Катизма 18

На „Господи воззвах“ стихири на 10 от Триода.

„Слава и ныне“ богородичен на реда.

Вход. Прокимен и паремии на реда.

И до края – обичайното последование на Преждеосвещената св. Литургия.

Ако не се служи света литургия

На „Господи воззвах“ стихири на 8 на Пресвета Богородица І (3 пъти), ІІ (3 пъти) и ІІІ (2 пъти). „Слава и ныне“ богородичен на реда.

На стиховните самогласния (2) и мъченичния.

„Слава и ныне“ „Языка егоже не ведяше...“ от събота на хвалитните.

След „Отче наш...“ тропар на Похвала „Повеленное тайно...“

Сугуба ектения. И след възгласа: „Сый благословен...“, „Господи и Владыко...“ с 3 поклона. „Всесвятая Троице...“, „Буди имя Господне...“ (3), 33 псалом.

„Достойно есть...“ и отпуст.

След вечернята не служим заупокойна лития. Отслужили сме я след I час.

 

На малкото повечерие

Няма канон. Кондак „Взбранной воеводе...“. Няма поклони.

 

На полунощницата

Празнична със съботната катизма и молитва. След I Трисвятое – тропар на Пресвета Богородица, след II Трисвятое – кондак на Пресвета Богородица. Няма заупокойна молитва „Помяни Господи...“ и атонски завършек.

 

На утренята

Началото е със „Слава Тебе Боже наш...“ и „Царю Небесный...“.

На „Бог Господь“ тропар „Повеленное тайно...“ (2), „Слава и ныне“ отново същия.

Катизма ХVІ. Малка ектения. Вместо седален се пее:

„Взбранной Воеводе...“ пълно каждение на храма.

Първа статия на акатиста.

„Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“ ХVІІ катизма. Малка ектения. Вместо седален се пее:

„Взбранной Воеводе...“ малко каждение.

Втора статия на акатиста.

„Господи помилуй“ (3) „Слава и ныне“ 50 псалом.

Канон:

Не четем библейски песни.

От 1 до 5 песни

При Господски храм

Канона на храма с ирмоса на 6.

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) на 6.

При Богородичен храм

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 12.

При светийски храм

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.

Канона на храма на 6.

От 6 до 9 песни – оставяме канона на храма и четем четирипеснец.

За всички храмове

Канон на Пресвета Богородица (от Триода) с ирмоса на 6.

Четирипеснец на 8.

Припевите на четирипеснеца са:

на Първия: I – св. Мученицы..., II – св. Мученицы..., III – упокой Господи душы..., IV Пресветая Богородице....

На Втория : I – св. Мученицы…, II – св. Мученицы..., на III – Слава, на IV – И ныне, и допълнителни тропари с припевите си.

След ІІІ песен малка ектения.

„Взбранной Воеводе...“ малко каждение.

Трета статия на акатиста.

Седален от Триода.

След 6 песен малка ектения.

„Взбранной Воеводе...“ пълно каждение.

Четвърта статия на акатиста.

След като се изпее „Взбранной Воеводе“ в края на акатиста може да се включи кратка сугуба ектения с имена, молитва към Пресвета Богородица и величание. По време на величанието всички могат да минат да се поклонят пред иконата.

На 9 песен пеем „Честнейшую...“.

Катавасии:

От 1 до 5 песни „Отверзу уста моя...“

От 6 до 9 песни на гл. 5 от Триода.

Светилен на празника, „Слава“ повтаряме го, „И ныне“ пак същия светилен.

На хвалитните стихири на 4 на Пресвета Богородица

„Слава и ныне“ на реда.

Велико славословие. Тропар „Повеленное тайно...“. Ектении.

Отпуст обикновен съботен.

На часовете

Тропар и кондак на празника.

 

На литургията

Блаженна от канона на Акатиста песен ІІІ и VІ на 8.

След входа „Спаси ны Сыне Божий, молитвами Богородицы...“

При Господски, Богородичен и светийски храм

Тропар на празника, „Слава и ныне“ кондак на празника.

Прокимен, Алилуия и причастен на Пресвета Богородица.

Апостол и Евангелие на деня и на Пресвета Богородица.

Не служим нищо заупокойно.