17/30.03. Четвъртък на петата седмица на Велкия пост.

 

На вечернята в сряда сутрин

Ако се служи света литургия.

Катизмата не е ХVІІІ, а VІІ.

На „Господи воззвах“ стихири на 30, като започваме стихирите от стиха „Впадут во мрежу...“.

„Слава“ стихира на реда

„И ныне“ богородичен на реда.

Вход. Прокимен и паремии на реда.

И до края – обичайното последование на Преждеосвещената св. Литургия.

Ако не се служи света литургия.

Преходът от изобразителните е както обикновено за всекидневни служби.

Катизмата не е ХVІІІ, а VІІ.

На „Господи воззвах“ стихири на 27

Подобните от Триода на 3.

Стихирите на канона на 24.

Започваме да четем подобните от стиха „Внегда исчезати“.

На стиховните четем самогласните и мъченичния.

„Слава и ныне“ богородичен на гл. 8 от 16.03. на „Господи воззвах“.

След „Отче наш“ тропари великопостни и завършек обикновен с 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин.

Лития за упокой не служим.

 

На малкото повечерие

Канон не четем

Кондак на покайния канон. След „Иже на всякое время...“ 3 поклона и веднага „Нескверная неблазная...“.

 

На полунощницата

3 поклона. Редови тропари и кондаци. След полунощницата не се чете лития за упокой.

 

На утренята

Начало великопостно с „Царю небесный...“. Двупсалмие, шестопсалмие.

Алилуия на гласа. Ектенията не е с великопостен напев. Троични от Триода.

Осма катизма. Седални от Триода.

Петдесети псалом с великопостен преход.

Не се казва литийна молитва.

Канон:

Припев: „Помилуй мя, Боже, помилуй мя“ или „Преподобная мати Марие, моли Бога о нас“ или „Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас“.

Тропарите на трипеснеците са с припев „Святии апостоли, молите Бога о нас“. Не се казват „Слава и ныне“ на трипеснеците. Троичните са с припев: „Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе“, богородичните са с припев „ Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На 1 песен – пеем ирмоса.

На 2 песен – пеем ирмоса, пеем и втория ирмос на своето място.

На 3 песен – пеем ирмоса, втория ирмос изпускаме, а го пеем само като катавасия.

След 3 песен – седални от Триода.

На 4 песен – пропускаме ирмосите на трипеснеците. Четец чете трипеснеца с припев: „Святии апостоли молите Бога о нас“. Пеем ирмоса на канона.

На 5 песен – пеем ирмоса.

На 6 песен – пеем ирмоса, повтаряме го като катавасия.

Свещеникът казва: „Господи помилуй” (3 пъти) „Слава и ныне”. Пеем кондака след ектенията, след него свещеникът чете икоса.

На блаженствата. Стихчетата се четат така както са дадени. Тропарите се четат от четец. Накрая „Слава“ и „И ныне“.

След 7-ма песен Трипеснец.

На 8 песен – пеем ирмоса.

След 8 песен пеем „Честнейшую...“. Понеже свещеникът няма време да покади олтара, повтаряме катавасията колкото е необходимо.

На 9 песен пропускаме ирмосите на трипеснеците. Четец чете тропарите на трипеснеца. Пеем ирмоса на канона и накрая го повтаряме като катавасия.

Пеем „Достойно есть...“.

Светилни троични.

На стиховните стихири от Триода.

„Благо есть...“ (2) и великопостен завършек на утренята.

Вместо 16 – правим 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин и веднага І час.

 

На І час

Всичко се чете.

Не четем катизма.

Тропарите се четат от четец:

Тропар

Стих, тропар.

Стих, тропар.

„Стопы моя...“ не се повтаря.

Кондак „Душе моя...“.

Три поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин.

На I час не казваме завършващото Трисвятое и Господи помилуй (12).

На ІІІ, VІ и ІХ час всичко четем както на първи час. Добавяме катизми според Триода.

 

На изобразителните

Започват без начален възглас с „Во Царствии Твоем...“ без пеене, и без да добавяме „Помяни нас Господи...“ към стиховете на блаженствата.

Обикновен завършек. Вместо 16 – правим 3 поклона с молитвата на св. Ефрем Сирин.

 

На вечернята с Преждеосвещена света литургия

Ектениите са с невеликопостен напев.

12-та катизма.

На „Господи воззвах...“ стихири на 10.

От Триода на 6 и от Минея на 4.

„Слава и ныне“ кръстобогородичен от Минея.

Вход, „Свете тихий...“, прокимен и паремии от Триода.

„Да исправится молитва моя…“.

Ектении и останалото последование на Преждеосвещената св. Литургия.