06/19.03. Неделя трета на Великия пост. Кръстопоклонна. Гл. 6. Свв. 42 мчци в Амория.

След Великото славословие в края на Утренята се изнася св. Кръст за поклонение.

Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.

Службата на светиите се изчита друг ден.

 

Подготвя се поднос, върху който се слага покровец, а върху него се закрепя Кръста. Подноса се украсява с босилек и живи цветя. Преди девети час Кръстът се слага върху Предложението. За свещеника се приготвя пълно облачение (както за литургия).

 

На ІХ час

Тропари: „Апостоли, мученицы и пророцы...“, „Слава“ „Помяни, Господи...“. Кондак „Со святыми...“.

 

На малката вечерня

Стихири и богородични от Триода.

На „Господи воззвах“ не повтаряме първата стихира, а като четвърта взимаме дадената на „Слава и ныне“ на литията.

Тропар само на Кръста.

След отпуста на малката вечерня, свещеникът облечен с фелон и епитрахил отива до предложението. Покадява Кръста и казва: „Благословен Бог наш...“, четец: „Амин“. Трисвятое, „Отче наш“, тропар „Спаси Господи...“, „Слава и ныне“ кондак „Не ктому...“. Докато се пее тропарът, свещеникът взима Кръста с подноса на главата си и предшествуван от дякон с кадило и свещ го пренася на Престола на мястото на Евангелието. Прекадява се три пъти околовръст (практика не указана в устава). Пред престола се слага свещник, който се оставя да гори постоянно.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“ стихири на 10:

6 от Октоиха

4 от Триода.

„Слава“ от Триода,

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Лития не служим.

На стиховните стихири от Октоиха.

„Слава и ныне“ от Триода.

Тропари: „Богородице Дево“ (2), и на Кръста.

 

На утренята

На „Бог Господь“ тропари – възкресен (2), „Слава“ на Кръста, „И ныне“ богородичен възкресен по гласа на славата.

Стихословия редови. Седални възкресни. На седалните след I стихословие на „Слава и ныне“ възкресен богородичен отпустителен тропар на владеещия глас.

Непорочни, евлогитарий, малка ектения. Ипакои, степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно VІ. Чете се от южната страна на св. Престол.

Няма поклонение на Евангелието в средата на храма. След прочитането на Евангелието Царските двери се затварят.

След 50 псалом, „Слава“ „Покаяния отверзи ми двери...“ и до канона всичко е според Триода.

Канони:

Възкресен на 4

припев: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.

Богородичен на 2

припев: „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На Кръста на 8

припев: „Слава, Господи, Кресту Твоему Честному“. Към първите тропари от канона на Кръста припевът е: „Слава, Господи, святому Воскресению Твоему“.

Катавасия от Триода.

След 3 песен: седалните от Триода на реда.

След 6 песен: кондак и икос на Кръста.

На 9 песен: пеем „Честнейшую...“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: Възкресен - VІ, „Слава“ от Триода, „И ныне“ от Триода.

На хвалитните стихири на 8 с допълнителна стихира.

Възкресни на 4

От Триода на 5 със стихове от Триода:

„Возносите Господа Бога нашего и покланяйтеся подножию ногу Его, ако свято есть“.

„Бог же, Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли“.

„Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца“.

„Слава“ от Триода „Высокомудраго разума...“, „И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие.

Изнасяне на Кръста

В началото на славословието престолът се прекадява трикратно околовръст. Правят се три земни поклона. Щом се запее последното „Святый Боже...“, свещеникът взима Кръста на главата си и предхождан от дякон със свещ и кадило, минавайки през Горното място излиза на солея. На солея застава с лице към Царските двери и след като се изпее славословието възглася: „Премудрость прости“. От момента в който се вдигне Кръста от Престола започва да се бие перезвон с всички камбани, като се редуват от най-голямата към най-малката. При възгласа „Премудрость прости...“ се бие кратък трезвон.

Тропар „Спаси Господи люди Твоя...“ (3).

В това време свещеникът отива до аналоя в средата на храма, поставя Кръста на него и го прекадява три пъти околовръст.

Тропар „Кресту Твоему...“ (3) от духовенството. Всеки път при думите „покланяемся...“ духовенството прави земен поклон.

„Кресту Твоему...“ (3) от певците. Всеки път при думите „покланяемся...“ народът прави земен поклон.

Стихири на поклонение гл. 2.

По време на стихирите всички минават да се поклонят и целунат Кръста. Свещеникът не помазва с елей, понеже такъв не е освещаван.

Ектении и отпуст с „Воскресый из мертвых...“ и „Силою Честнаго и Животворящаго Креста...“ , като се споменават храмовия светец и дневния.

След „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска стихира - VІ.

 

На часовете

Тропар възкресен, „Слава“ на Кръста. Кондак на Кръста.

По време на часа или след като всички са се поклонили на Кръста, при възможност аналоят се премества при другите аналои от южната страна.

 

На литургията на св. Василий

Блаженства на 10.

Възкресни на 6.

От Триода песен 6, на Кръста на 4.

За всички храмове след входа:

Тропари: възкресен, на Кръста

Кондак: „Слава и ныне“ на Кръста.

Вместо Трисвятое – „Кресту Твоему...“.

Прокимен, Апостол, Алилуия (гл. 8), Евангелие и причастен на Кръстопоклонна неделя.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че с благословението на Негово Високопреосвещенство Триадицкия митрополит Фотий, Предстоятел на Българската Православна Старостилна Църква, духовенството при катедралния храм „Успение Богородично“ ще отслужва редовно Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза, всеки ден след края на сутрешното богослужение.

По-долу прилагаме файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза