15/28.05. Неделя VII след Пасха, на светите отци от I вселенски събор. Гл. 6.

Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.

 

На IX час

Тропар на празника, „Слава“ на мъченика. Кондак на празника.

 

На малката вечерня

Стихири от Триода

Тропари: възкресен „Слава и ныне“ на Възнесение.

 

На великата вечерня

На „Господи воззвах“, стихири на 10: възкресни на 3, на празника на 3 и на отците на 4.

„Слава“ на отците, „И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня. Паремии на отците 3.

На литията: стихира на празника.

„Слава“ на отците, „И ныне“ на празника на реда „Господи, смотрения совершив...“.

На стиховните стихири възкресни.

„Слава“ на отците,

„И ныне“ на празника „Господи, таинство...“.

На благословение хлебов тропари: на отците (2), на празника (1).

 

На утренята

На „Бог Господь...“ тропари възкресен (2), „Слава“ на отците, „И ныне“ на празника.

Стихословия редови. Седални възкресни от Триода.

Непорочни. Евлогитарий. Ипакои на гласа. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно – X. „Воскресение Христово видевше...“ (1). След 50-ти псалом „Слава“ „Молитвами апостолов...“, „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“. Стихира възкресна.

Kанони:

Възкресен на 4

припев: „Слава Господи святому Воскресению Твоему“.

На празника на 4

припев: „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе”.

На отците на 6

припев: „Святии отцы, молите Бога о нас“.

Катавасия на Петдесетница „Божественным покровен...”.

След III песен кондак и икос на празника, седален на отците, „Слава“ другият им седален, „И ныне“ на празника.

След VI песен кондак и икос на отците.

На IX пеем „Честнейшую...“

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: възкресен - Х, „Слава“ на отците, „И ныне“ на празника.

На хвалитните стихири на 8.

Възкресни на 4

На отците на 4.

Припеви към стихирите на отците:

„Благословен Еси Господи, Боже отец наших, и хвално и прославлено Имя Твое во веки“.

„Соберите Ему преподобныя Его, завещающыя завет Его о жертвах“.

„Слава“ на отците, „И ныне“ „Преблагословенна еси...“

Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

След отпуста и „Богохранимую...“ „Слава и ныне“ евангелска стихира Х.

 

На часовете

На I и VI час тропар възкресен, „Слава“ на празника. Кондак на празника.

На III и IХ час тропар възкресен, „Слава“ на отците. Кондак на отците.

 

На литургията

Блаженства на 12.

На гласа на 4.

На празника песен 4 на 4

На отците песен 6 на 4.

След входа за всички храмове:

Тропари: възкресен, на празника и на отците.

Кондаци: „Слава“ на отците, „И ныне“ на празника.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня.

Причастен: „Хвалите Господа...“ и „Радуйтеся...“.

Задостойник на празника.

Вместо „Видехом Свет Истинный...“ пеем тропар на Възнесение.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза