01/14.05. Неделя V след Пасха, на Самарянката. Гл. 4. Св. прор. Иеремия. Препмчци Атонски: Евтимий, Игнатий и Акакий. Св. Тамара, царица Грузинска.

Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода.

 

На ІХ час

Тропари: на Преполовение, „Слава” на св. ап. Иаков

Кондак на преполовение.

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Триода.

Отпустителен тропар на гласа, „Слава и ныне“ на преполовение.

 

На великата вечерня

След началния възглас – „Христос воскресе...“ (3) и веднага 103 псалом.

„Блажен муж...“.

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10, като към втората стихира на самарянката добавяме славата от литията.

„Слава“ на самарянката, „И ныне“ догматик на гласа.

Вход. Прокимен на деня.

Не пеем лития. Славата от литийните пренасяме към стихирите на празника на „Господи воззвах“.

На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на Пасха.

„Слава“ на самарянката, „И ныне“ „Воскресения день...“.

Тропари: „Богородице Дево...“ (3).

 

На утренята

След възгласа „Благословение Господне на вас“, лик: „Амин“, четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете шестопсалмието.

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и ныне“ на преполовение.

Стихословия редови. Седални от Триода.

Непорочни, „Ангельский собор...“. Малка ектения. Ипакои, степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - VII.

„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ „Молитвами апостолов...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ Възкресна стихира.

Канони:

На Пасха с богородичните на 6

припев „Христос воскресе из мертвых“ и „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

На преполовение на 4

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

На самарянката на 4

припев „Слава Тебе Боже наш, слава Тебе“.

Катавасия: „Воскресения день...“.

След 3 песен: кондак и икос на преполовение, седален на самарянката, „Слава и ныне“ на преполовение.

След 6 песен: кондак и икос на самарянката.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“. Не пеем припевите към девета песен от светлата седмица, а обикновените: „Христос воскресе из мертвых“ и „Пресвятая Богородице, спаси нас“.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: на Пасха, „Слава“ на самарянката „И ныне“ на преполовение.

На хвалитните стихири на 8 от Триода.

Възкресни на 6.

На самарянката на 2.

„Слава“ на самарянката,

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

На хвалитните има разлика между указанията на Типикона и Триода. Ние се съгласяваме с проф. Розанов в мнението му, че има грешка в Типикона и изпълняваме стихирите така както са дадени в Триода.

Велико славословие. Тропар възкресен „Воскрес из гроба...“.

След отпуста и „Богохранимую“ „Слава и ныне“ евангелска стихира от Триода.

 

На часовете

На І и VІ часове започваме с „Приидите поклонимся...“

На ІІІ и IX часове след началния възглас „Христос воскресе“ (3), Трисвятое и т.н.

На I и VI час Тропар възкресен, „Слава“ на преполовение.

Кондак на преполовение.

На III и IХ час Тропар възкресен, „Слава“ на преполовение.

Кондак на самарянката.

 

На литургията

След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и веднага мирна ектения.

Блаженства на 12.

На гласа на 4.

На самарянката песен 3 на 4.

На преполовение песен 6 на 4.

Тропари: възкресен, на преполовение,

Кондаци: „Слава“ на самарянката „И ныне“ на преполовение.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие: на деня.

Задостойник: „Ангел вопияше...“ и „Светися, светися...“.

Причастен: „Тело Христово...“ и „Хвалите Господа...“.

Вместо „Видехом Свет истинный...“ – „Христос воскресе...“ (1).

След „Слава Тебе, Христе Боже...“ – „Христос воскресе...“ (3).

След отпуста свещеник: „Христос воскресе“, народ: „Воистину воскресе“ три пъти. Лик: „И нам дарова живот вечный...“.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че от Първа седмица след Петдесетница, в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза