24.04./07.05. Неделя IV след Пасха, на Разслабения. Гл. 3. Мчк Сава Стратилат и 70 воини. Св. прав. Тавита (подв).

Възкресно бдение в съчетание със служба от Триода. Службата на светиите от деня се премества за друг ден.

 

На ІХ час

Тропар „Благообразный Иосиф...“, „Слава“ на св. вмчк Георги Победоносец.

Кондак на великомъченика.

 

На малката вечерня

Стихири и тропари от Триода.

Отпустителен тропар на гласа, „Слава и ныне“ богородичен възкресен на гласа.

 

На великата вечерня

След началния възглас – „Христос воскресе...“ (3) и веднага 103 псалом.

„Блажен муж...“

На „Господи воззвах“ стихири от Триода на 10, като добавяме стихирата от литията.

„Слава“ на разслабения.

„И ныне“ догматик на владеещия глас.

Вход. Прокимен на деня.

Не пеем лития. Славата от литийните пренасяме към стихирите на празника на „Господи воззвах“.

На стиховните първата възкресна стихира и стихирите на Пасха.

„Слава“ на разслабения.

„И ныне“ „Воскресения день…“.

Тропари: „Богородице Дево...“ (3).

 

На утренята

След възгласа „Благословение Господне на вас...“, лик: „Амин“, четец: „Христос воскресе...“ (3), „Слава в вышних Богу...“ и чете шестопсалмието.

На „Бог Господь“ тропари: възкресен (2), „Слава и ныне“ богородичен възкресен по гласа на неделята.

Стихословия редови. Седални от Триода (възкресни). Непорочни. Евлогитарий. Малка ектения. Ипакои на гласа. Степенна и прокимен на гласа. Евангелие възкресно - IV.

„Воскресение Христово видевше“ (3). 50 псалом. „Слава“ „Молитвами апостолов...“ „И ныне“ „Молитвами Богородицы...“ Възкресна стихира.

Канони:

На Пасха с богородичните на 8

припев „Христос воскресе из мертвых“.

На разслабения на 6

припев „Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе“. „Святый архистратиже Божий Михаиле, моли Бога о нас“.

Катавасия „Воскресения день...“.

След 3 песен: кондак и икос на Пасха, седален на разслабения, „Слава и ныне“ богородичен на реда.

След 6 песен: кондак и икос от Триода.

На 9 песен: не пеем „Честнейшую...“.

Малка ектения.

„Свят Господь Бог наш“ (3) на владеещия глас.

Светилни: на Пасха, „Слава“ на разслабения, „И ныне“ повтаряме го.

На хвалитните стихири на 8 от Триода, като последните два стиха са възкресните.

„Слава“ на разслабения.

„И ныне“ „Преблагословенна еси...“.

Велико славословие. Тропар на възкресен „Днесь спасение...“.

След „Богохранимую“, четем „Слава и ныне“ - евангелска стихира от Триода.

 

На часовете

На І и VІ час започваме с „Приидите поклонимся...“.

На ІІІ час след началния възглас „Христос воскресе“ (3), Трисвятое и т.н.

Тропар възкресен, кондак на разслабения.

 

На литургията

След началния възглас, свещеникът пее „Христос воскресе“ (3) и веднага следва мирна ектения.

Антифони изобразителни (редови).

Блаженства на 8.

На гласа на 4.

На разслабения песен 6 на 4 - тропари на разслабения, на Архангела, „Слава“ троичен и „И ныне“ богородичен.

Тропари: възкресен.

Кондаци: „Слава“ на разслабения, „И ныне“ на Пасха.

Прокимен, Апостол, Алилуия и Евангелие на деня. Стиховете на Алилуията са:

„Милости Твоя, Господи во век воспою, в род и род возвещу Истину Твою усты моими“.

„Зане рекл еси: во век милость созиждется на небесех уготовится Истина Твоя“.

Задостойник: „Ангел вопияше...“ и „Светися, светися...“.

Причастен: „Тело Христово…“ и „Хвалите Господа…“.

Вместо „Видехом Свет истинный...“ – „Христос воскресе...“ (1).

След „Слава Тебе, Христе Боже...“ – „Христос воскресе...“ (3).

След отпуста свещеник: „Христос воскресе“, народ: „Воистину воскресе“ три пъти. Лик: „И нам дарова живот вечный...“.

МОЛЕБЕН ПРИ ПОВСЕМЕСТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СМЪРТОНОСНА ЗАРАЗА

Скъпи в Господа отци, братя и сестри,

Съобщаваме, че в катедралния храм „Успение Богородично“ Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза ще се отслужва всяка събота след края на сутрешното богослужение.

По-долу можете да намерите файл с молебена в PDF формат, както и файл с молитвата от молебена.

Молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза

Молитва из молебен при повсеместно разпространение на смъртоносна зараза