КАЛЕНДАР

Предишен месец Предишен ден Следващ ден Следващ месец
По седмици
Празници за
Четвъртък, 14 Март 2019
безкрайно
  • Препмчца Евдокия (1 март ст. ст.)

  • Мчца Антонина (1 март ст. ст.)




ПРАЗНИЦИ ЗА ДЕНЯ

Мчк Евдоксий и др. (6 септември ст. ст.)
Преп. Архип (6 септември ст. ст.)
Чудо на св. архангел Михаил в Хони (IV в.) (6 септември ст. ст.)