КАЛЕНДАР

Предишен месец Предишен ден Следващ ден Следващ месец
По седмици
Празници за
Петък, 13 Юли 2018
безкрайно
  • * Събор на свв. славни и всехвални 12 апостоли (30 юни ст. ст.)
ПРАЗНИЦИ ЗА ДЕНЯ

РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА (8 септември ст. ст.)
† Икона на Пресв. Богородица „Курско-Коренна“ - Знамение (8 септември ст. ст.)