Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“ДЕН  СЛЕД  ДЕН   

ДНЕВНИК  НА  ЕДИН  ПРАВОСЛАВЕН СВЕЩЕНИК

(продължение от бр. 367)

Из дневника на св. прав. Иоан Кронщадски

“Моят живот в Христа"

ЗА ЕДИНЕНИЕТО НА ДУШАТА С БОГА В ТАЙНСТВОТО НА СВЕТОТО ПРИЧАСТИЕ

Светител  Филарет (Московски)

1782 г. – 1867 г.  

 НАЗИДАТЕЛНИ  РАЗМИСЛИ ВЪРХУ СТАРОЗАВЕТНИ  И  НОВОЗАВЕТНИ СЪБИТИЯ

(продължение)

Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТА С ЦЪРКВАТА, 

КАКТО И С ВСЯКА ВЯРВАЩА ДУША ПООТДЕЛНО

(продължение)

Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТА С ЦЪРКВАТА, 

КАКТО И С ВСЯКА ВЯРВАЩА ДУША ПООТДЕЛНО

СЪДЪРЖАНИЕ