Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“Светител  Филарет (Московски)

1782 г. – 1867 г.  

 НАЗИДАТЕЛНИ  РАЗМИСЛИ ВЪРХУ СТАРОЗАВЕТНИ  И  НОВОЗАВЕТНИ СЪБИТИЯ

(продължение)

Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТА С ЦЪРКВАТА, 

КАКТО И С ВСЯКА ВЯРВАЩА ДУША ПООТДЕЛНО

(продължение)

Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТА С ЦЪРКВАТА, 

КАКТО И С ВСЯКА ВЯРВАЩА ДУША ПООТДЕЛНО

Светител Филарет (Московски)

(1782 - 1867 г.)

НАЗИДАТЕЛНИ  РАЗМИСЛИ ВЪРХУ СТАРОЗАВЕТНИ И НОВОЗАВЕТНИ СЪБИТИЯ

Из дневника на св. прав. ИОАН КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТА С ЦЪРКВАТА, КАКТО И С ВСЯКА ВЯРВАЩА ДУША ПООТДЕЛНО

(продължение)

СЪДЪРЖАНИЕ