Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“И. М. КОНЦЕВИЧ

/1893-1965/

ОПТИНА И НЕЙНОТО ВРЕМЕ

Антропологията и гносеологията във философията
на И. В. Киреевски /1806 - 1856/

Преподобни Макарий Оптински

/1788 – 1860 г./

ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

(за духовната прелест - продължение от бр. 373)

И.М. КОНЦЕВИЧ

/1893 г. - 1965 г./

ОПТИНА И НЕЙНОТО ВРЕМЕ

Извадки от писмата на преп. Макарий Оптински,
във връзка с практически насоки и ориентири за основите на духовния живот и молитвата

(продължение от бр. 399)

Преподобни Макарий Оптински

/1788 – 1860 г./

ИЗ ПИСМАТА НА ВЕЛИКИТЕ ОПТИНСКИ СТАРЦИ

И.М. КОНЦЕВИЧ

/1893 г. - 1965 г./

ОПТИНА И НЕЙНОТО ВРЕМЕ

Извадки от писмата на преп. Макарий Оптински,
във връзка с практически насоки и ориентири за основите на духовния живот и молитвата

СЪДЪРЖАНИЕ