Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“      Светител  Ф И Л А Р Е Т   М О С К О В С К И

     1782 г. – 1867 г.  

 

ИЗ "СЛОВО ЗА МОЛИТВИТЕ ЗА ПОЧИНАЛИТЕ"

                             Преподобни  Н И Л   С И Н А Й С К И

 

ПОУЧЕНИЯ  ЗА  МОЛИТВАТА И  ДУХОВНИЯ  ЖИВОТ

 

ДЕН  СЛЕД  ДЕН. 

ДНЕВНИК  НА  ЕДИН  ПРАВОСЛАВЕН СВЕЩЕНИК

(продължение от бр. 377)

  ЗА КАКВО ДА ЖИВЕЕМ?

 

 

 

         Архимандрит   ЛАЗАР /Абашидзе/

 

КЪМ ДУШАТА, УГНЕТЯВАНА ОТ ДУХА НА УНИНИЕТО

(продължение от бр. 408)

 

СЪДЪРЖАНИЕ