Духовна беседа

Архив на храмовото издание „Духовна беседа“    Светител  Ф И Л А Р Е Т   М О С К О В С К И

1782 г. – 1867 г.  

 

НАЗИДАТЕЛНИ  РАЗМИСЛИ

ВЪРХУ СТАРОЗАВЕТНИ  И  НОВОЗАВЕТНИ СЪБИТИЯ

(за Иов и за Разслабения)

 

 

 

Из дневника на св. прав. ИОАН  КРОНЩАДСКИ

"Моят живот в Христа”

 

МИНУТИ НА ДУХОВНО ТРЕЗВЕНИЕ И СЪЗЕРЦАНИЕ,

НА БЛАГОГОВЕЙНО ЧУВСТВО, НА ДУХОВНО ИЗПРАВЛЕНИЕ И ПОКОЙ В БОГА

(продължение от бр. 414)

 

 Преподобни  М А К А Р И Й   О П Т И Н С К И

/1788 – 1860 г./

 

ИЗ  ПИСМАТА  НА  ВЕЛИКИТЕ  ОПТИНСКИ  СТАРЦИ

(продължение от бр. 349)

СЪДЪРЖАНИЕ